Jānis Kušķis: "Mūsu valoda II - padomi latviskas valodas cienītājiem" ||| grāmata, Endzelīna pareizrakstība. Jāņa Kušķa grāmatas, raksti, raidījumi, ieteikumi par valodu, valodas kļūdas.Lai palīdzētu kopt latviešu valodu un stiprinātu latviskumu, valodnieks Jānis Kušķis (14.11.1930.—21.04.2022.) publicējis grāmatu «Mūsu valoda II — padomi latviskas valodas cienītājiem», kuŗā apkopoti dažādi raksti par praktiskiem valodniecības jautājumiem.

2009. gada 25. augustā pulksten 16:00 RLB nama «Līgo» zālē varēja tikties ar autoru, kā arī ar illustrātoru mākslinieku Māri Bišofu. Sarīkojumā grāmatu atvēra kopā ar tvartu, kuŗā ietverti skaņas ieraksti un videomateriāli. J. Kušķa grāmatu joprojām pārdod biedrības  e-grāmatnīcā «Būt latvietim» (arī biedrības  «Latvietis birojā» tikai par 5,00 eirām) —
http://www.butlatvietim.lv/site_kategorija_1_apakskategorija_5_prece_3.html.

J. Kušķis vairākkārt lasījis referātus LVAK tematiskajās sanāksmēs. Jauno grāmatu izdevusi biedrība «Latvietis». Jānim Kušķim pavisam ir ap 1200 rakstu par valodu, viņš arī veidojis 900 valodai veltītu raidījumu «Latvijas radio».

2006. gadā apgādā «Antava» iznāca pirmais «Mūsu valodas» sējums. Abos sējumos autors un izdevēji lieto tādu latviešu valodas pareizrakstību, kādu ir izkopis Jānis Endzelīns — bez padomju okupācijas laika uzslāņojumiem.

Padomju pārgrozījumi nāca kā kaŗa juku sekas, tajos manāma piekāpība okupētājvalsts valodas priekšā, un tie dažnedažādos veidos vājināja mūsu valodas autentiskumu — izrunā un rakstībā. Okupētāji gan ar vardarbīgiem, gan kultūrintervences paņēmieniem centās latviešus attālināt no latviskās identitātes un sasniegumiem, kas radīti brīvās Latvijas laikā (1918—1940). Kaut arī pēc okupācijas beigām 90. gados endzelīniski autentiskajai rakstībai un izrunai vēl nav atjaunots oficiāls statuss, tomēr raksti un grāmatas, kas iznāk klasiskajā valodas formā, ļauj to iepazīt, iemācīties un saprast tajā ielikto gudrību un ērtumu. (Tās nosaukums: klasiskā latviešu pareizrakstība — jeb latviskā pareizrakstība, jeb Endzelīna pareizrakstība.)

Jāņa Kušķa grāmatas pielikumā — videotvartā ietverto filmu «Kas valda valodu, valda prātu» var noskatīties arī tīmeklī (ilgums — 13 minūtes).

Pastāvīgas diskusijas par klasiskās latviešu valodas morfoloģijas, ortografijas un leksikas iedzīvināšanu, papildināšanu un populārizēšanu turpina RLB latviešu valodas attīstības kopa, kuŗa jau ietvērusi «Mūsu valodu II» savā grāmatu krātuvē.

Comments
 1. nazis says:

  Starp citu, būtu jauki, ja tiktu izdota grāmata par Endzelīna gramatiku. Citādi ir pieejami raksti, kas salīdzina «padrakstību» ar Endzelīna rakstību, bet būtu jādara tieši pretēji – Endzelīna rakstībai būtu jābūt primārai un «padrakstību» būtu jāaplūko kā kropļojošu «papildinājumu».

 2. komentators says:

  Kāpēc Jums viss ir tik “kropļojošs”?… Gan Jums, gan Kušķim…

  • valodzinis says:

   Endzelīna un viņa domubiedru atzītā morfoloģija un attiecīgi noteiktā pareizrakstība ir ērtāka un tīrāka, tajā ir mazāk nerēgulāritāšu (izņēmumu, pārveidojumu, trulinājumu). Padrakstība ar tās piņķeŗiem vairs neliekas patīkama, ja ir iepazīta pirmsokupācijas laika latviskā pareizrakstība! Tomēr diskutēt un salīdzināt var tikai tie, kas ir iepazinuši abas iespējas.

 3. Okupācijas laika samaitātā rakstība patiešām kļūst nebaudāma, līdzko ir kaut cik iepazīta nesamaitātā, latviskā pareizrakstība.

 4. valodzinis says:

  Latviskās pareizrakstības iepazīšanu var sākt šeit –
  http://LVAK.wordpress.com/klasiska-latviesu-pareizrakstiba/ .

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s