07.09.09. – Valža Bisenieka priekšlasījums

Posted: 21.08.2009. in «jaunumi»

RLB latviešu valodas kopas 2009. gada 7. septembŗa sanāksmē Valdis Bisenieks (dzejnieks un atdzejotājs) stāstīs par līdzsvarotu valodas attīstību. Gaidām mūsu pulkā visus interesentus!

Kopas sanāksme sākas pulksten sešos, un kopas koordinātore Maija Sinka atgādinās arī par nesen iznākušām valodai veltītām grāmatām – vārdnīcām, fōnētikas un praktisku valodas padomu izdevumiem.

Nākamā mēneša sanāksme – tajā pašā laikā, arī Rīgas Latviešu biedrības namā 5. oktōbrī.

Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s