2009. gada vārds – “glābējsilīte”; nevārds – “saīsināt (darbiniekus)”

Posted: 18.01.2010. in 2009, gada vārds, latviešu valoda, Latvijas rakstnieku savienība, Rīgas Latviešu biedrība (RLB), spārnotie teicieni, Terminoloģijas komisija, valodas kļūdas, valodas prakse, žargons

2010. gada 18. janvārī tika izsludināts gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptaujas iznākums, ko noteica RLB LVAK, rakstnieku savienības un terminoloģijas komisijas kopīgi veidotā žūrija.

2009. gada vārds: “glābējsilīte“.
Citi iesniegtie pretendenti –
· “lielķeza”,
· “lieldimba”,
· “zibmirklis”,
· “infokaŗš”,
· “piemetamā summa”,
· “nesatiksme”,
· “stindzeklis”,
· “visumnieks”.

2009. gada nevārds: “saīsināt (darbiniekus)“.
Citi pretendenti –
· “autlets” (firmas veikals; izpārdotuve),
· “adresēt problēmu” (domāts – aplūkot, risināt, nokārtot; sk. arī: 2012. g. nevārds – “uzrunāt problēmu”),
· “paralimpiskās spēles” (literārā valodā – “paraolimpiskās spēles”!),
· “izņemt pierādījumus” (specifisks tieslietu sistēmas izteiciens),
· “nevalstiskās organizācijas” (pareizāk vienkārši “sabiedriskas organizācijas”).

2009. gada spārnotais teiciens: “Un ko jūs saprotat ar polītisku atbildību?” (ministre Baiba Rozentāle).
Citi pretendenti –
· “maksimāli minimālizēt” (U. Augulis);
· “konsekvences lai katrs izdara pats” (G. Daudze);
· “Aizver muti!” (I. Līdaka).

Šāda triju katēgoriju aptauja notiek katra gada beigās kopš 2003. gada. Latviešu valodas lietotāji, tajā piedalīdamies, izvērtē patīkamo, nepatīkamo, derīgo un dīvaino, jauno un veco, progresīvo un sastingušo.

Līdzīgas aptaujas notiek arī, piemēram, angļvalodīgās zemēs. Ietekmīgie amerikāņu “Oksfordas vārdnīcas” izdevēji par 2009. gada vārdu atzina “to unfriend” = “atdraugot”, savukārt valodas statistikas uzņēmums “Global Language Monitor” (Teksasas pavalstī) par viszīmīgāko noteica vārdu “twitter“.

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s