Elektronisko grāmatu lasīkļi (par atvasināšanu ar -īklis, -eklis, -ājs)

Posted: 10.07.2010. in atvasinājumi, datorika (IT), elektroniskās, grāmatas, jaunvārdi, Jānis Endzelīns, kultūra, latviešu termini, latviešu valoda, nozaŗu terminoloģija, PDF, raksti, salikteņi, valoda, valodas kļūdas, valodas prakse

Par e-grāmatām var saukt pietiekami apjomīgas publikācijas, ko izdevēji izplata elektroniskā veidā. Vairākas e-grāmatas, ko sagatavojuši un klajā laiduši LVAK biedri, jau pieteiktas mūsu emuāru lapās – latviešu pareizrakstības apskatā un vēstī par elektronizēto mācību grāmatu “Turi pa rokai, iemet aci”. Savukārt latviešu terminologi 2010. gadā ir sprieduši par pareizāko nosaukumu rīkam, ko angliski sauc par “e-book reader (‘elektroniska ierīce, kuŗa domāta galvenokārt elektronisku grāmatu un periodisku izdevumu lasīšanai un kuŗas ekrānā izmanto e-tintes technoloģiju‘). Izrādās, nebūtu vēlams ierīci saukt par “lasītāju” (tāpat kā cilvēku), jo rastos pārpratumi, piemēram: “bibliotēka ziņo, ka ar 30 jaunajiem e-grāmatu lasītājiem jau darbojas ap 500 e-grāmatu lasītāju“. Varbūt ierīce jāsauc par “lasīkli” vai jāizmanto kāda cita vārdrades iespēja, jāveido saliktenis? Saņemti vairāki ierosinājumi – sk. stabiņu! Tiem priekšā var, ja vajag, likt arī paskaidrojumu (“e-” vai “e-grāmatu -“), lai sanāktu “e-lasāmrīks”, “e-grāmatu lasāmrīks” u.tml.

Jaunvārdu vārdnīca, termini, piemēri, darināšana, vēsture, etimoloģija, vārdu nozīme.grāmatdators ierīce lasāmais lasāmierīce lasāmrīks laseklis lasīkla lasīklis lasītājs lasors lasule lasulis

Ko par izskaņām “-īklis“, “-īkla“, “-eklis” Rīgas Latviešu biedrības valodniecības nodaļas sēžu protokolos (1933–1942) atzinis Jānis Endzelīns? » 471. sēdē – “vārds formāli nepareizi darināts: “gaismeklis” vai “gaismekle” būtu atvasināts no subst. [lietvārda!] gaisma, bet rīku apzīmējumi ar piedēkli, kur sastopams -kl-, atvasināti tikai no verbiem” piezīme: (bet – varētu skaidrot, ka tas darināts no vārda “[ap]gaismot” – ?). » 473. sēdē – “No nōmeniem gan ir atvasināti ar skaņu kopu -kl- piedēkļi substantīvi, kas apzīmē vietu, piem., sūneklis, biezeklis, bet daiktu apzīmējumi tikai no verbiem” piezīme: (ar “-eklis” ir vārdi “jauneklis”, “gludeklis”, “loceklis”, “luteklis”, “māceklis”, “miteklis”, “moceklis”, “puteklis”, “riebeklis”, tomēr starp tiem tikai “gludeklis” ir gludināšanas rīks, kamēr pārējie nav mācīšanas, locīšanas, mocīšanas rīki, bet tikai šo norišu objekti vai dalībnieki). » 538. sēdē – ieteikts rīka nosaukums “sildeklis” piezīme: (likumīgs veidojums būtu arī “sildīkla” – ?). Ievērojot šīs tendences, “laseklis” varbūt īsti neizklausās pēc rīka, bet … pēc objekta (līdzīgi: gremoklis = ‘tas, ko gremo’, nevis ‘tas, ar ko gremo’). Jau tagad datoriķu sarunvalodā ir “disku lasīklis”, “ziņu lasīklis”; ir arī “e-talonu lasīklis”. Tātad “e-book reader” latviešu nosaukuma pamatvārds varētu būt “lasīklis“, līdz ar izvērstajiem variantiem “e-lasīklis“, “e-grāmatu lasīklis“, “elektronisko grāmatu lasīklis“. Kā domājat jūs? » Vai “lasīklis” šķiet trāpīgs un labā valodas stilā pieņemams? » Ja ne “lasīklis”, tad kuŗš variants šķiet visvēlamākais?

Comments
 1. Lasītāja says:

  Man patiktu “lasāmrīks”, ja vien šis vārds izklausītos īsāks. Tīri teorētiski “lasīklim” arī nav ne vainas, ir taču jau piemirstais “kasīklis”.

 2. Aldis Lauzis says:

  Gludeklis nav vienīgais vārda saknē paustās darbības rīks ar -eklis. Ir arī grābeklis (siena grābšanas rīks), biedēklis (biedēšanas rīks). tiem var pielīdzināt arī sēdekli, pieminekli, perēkli, mitekli. Funkcionāli, loģiski šajā grupā iederas arī kaitēklis (dabas “rīks”). Tātad arī “e-laseklis” nebūtu nekāds svešķermenis.

  LZA apakškomisija jau pieņēma terminu “e-grāmatu lasāmrīks”. Apspriešanas gaitā es pret šādu vārdkopu iebildu, jo tas nav “gāmatu rīks”, tas ir grāmatu lasīšanas, grāmatu lasītāju rīks. Labāk būtu bijis pieņemt “e-lasāmrīks”.

  Ir bijusi arī aptauja ar piedāvātiem nedaudziem termina variantiem: http://twtpoll.com/qcoh13. Tajā 40 % nobalsojuši par piedāvājumu “grāmatdators”.

 3. smurrisrenaars says:

  Laselis!

 4. Erakstu Ainārs says:

  Lasīklis.

 5. Erakstu Ainārs says:

  Lūdzu piedot, ka šeit ierakstu to, kam nav sakara ar lasīkli:
  kā latviski pareizi lai saucam walker’u jeb staigājamo galdiņu, ko izmanto tie, kam jāpieturas?

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s