01.11.2010. – jauna grāmata: J. Endzelīna latviešu valodas propaideutika

Posted: 21.10.2010. in gramatika, Jānis Endzelīns, kultūra, latviešu pareizrakstība, latviešu valoda, mācīšana, valoda, valodas prakse, valodnieki

Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa un izdevējs Ingmars Zemzaris aicināja valodas un kultūras darbiniekus un interesentus būt klāt sarīkojumā, kuŗā tika laista klajā profesora Jāņa Endzelīna kādreizējās studentes Dr. philol. RASMAS GRĪSLES (1922–2013) grāmata

«JĀŅA ENDZELĪNA
latviešu valodas propaideutikas lekciju kurss».

Tas noritēja 2010. gada 1. novembrī plkst. 18 Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē.

«Šis kurss īsti ir latviešu valodas praktiskais kurss — to klājas zināt katram izglītotam latvietim par savu dzimto valodu. Kā pareizi jārunā un jāraksta latviešu valodā.» (No Endzelīna propaideutikas kursa ievadlekcijas.)

Grāmata ir tikusi nogādāta atsevišķām akadēmiskām iestādēm dažādās valstīs, kā arī baltistikas studentiem Latvijā; piedāvāta grāmatu veikalos.

«Propaideutika» ir grieķu izcelsmes vārds, kas nozīmē kādas mācības sākumu, pamatus, ievadu (πρό [pro] + παιδεύω [paideuō]), kas arī izskaidro sējumiņa saturu. Interesenti var to saņemt lietošanā arī no LVAK grāmatu krātuves.

Jānis Endzelīns - latviešu valodas propaideutika. 2010. gada 1. novembris: vārds izdevējiem un atbalstītājiem.

No kreisās: LVAK koordinātore Maija Sinka, kas grāmatas atvēršanas sarīkojumā RLB namā īpaši pateicās Amerikas latviešu apvienības kultūras fondam par financiālu atbalstu; valodniece Rūta Augstkalne; izdevējs Ingmars Zemzaris.

Papildu ziņas:

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s