06.12.2010. – Krāsas seno latviešu ikdienā (Diāna Jance)

Posted: 27.11.2010. in kultūra, latviešu folklora, nozaŗu terminoloģija
Decembŗa sākumā notika 2010. gada pēdējais LVAK rīkotais priekšlasījums – “Krāsas seno latviešu ikdienā”.
Topošā krāsu zintniece Diāna Jance tajā vēstīja par krāsu nosaukumu īpatnībām un tajos atrodamām gudrībām. Senās valodas sakarības pastāv līdzās seno zāļu, zālīšu, dabas brīnumu un spēka avotiem – ja abas jomas tiek pētītas kopā, tās var paplašināt arī mūsdienu cilvēka izziņas loku.

Latviešu valodas attīstības kopas (LVAK) tematiskās sanāksmes par valodu notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā (izņemot jūliju un augustu) pulksten 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā. Ieeja brīva visiem interesentiem.

2013. gada beigās LVAK jau vienpadsmito reizi rīkoja gada vārda,  nevārda un spārnotā teiciena aptauju.

Diāna Jance viesojas pie Latviešu valodas attīstības kopas RLB namā Rīgā. / diana ance, krasas, latviesu valoda, dainas

Diāna Jance ir iedziļinājusies latviešu krāsu nosaukumu vēsturē, dainās, tautastērpos, dabā
un redz iespēju izmantot dabīgas krāsas mūsdienu amatos.

Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s