09.03.2011. Rakstniecības un mūzikas mūzejā – «Kas notiek ar latviešu valodu?»

Posted: 08.03.2011. in latviešu valoda, mācīšana, sabiedrība un polītika, valodas prakse, valodniecība, valodnieki

Rakstniecības un mūzikas mūzejā (Rīgā, Pils laukumā 2) 2011. g. 9. martā plkst. 17:30 notiks sarīkojums – vairāki priekšlasījumi un diskusija, ko vienos motīvs: «Kas notiek ar latviešu valodu?». Tiks aplūkoti jurisdikcijas, izglītības, citu valodu ietekmes un cilvēka personīgās attieksmes aspekti.

Priekšlasījumus sniegs:

  • sociolingviste Vineta Poriņa – jaunākie pētījumi par to, cik lielā mērā un kāpēc varam un apzināti gribam sazināties latviešu valodā visās sabiedriskās situācijās;
  • lietuviešu valodnieks un Latvijas Universitātes docents Edmunds Trumpa – par valodas pētniecības iespējām un valodai veltīto valsts atbalstu Latvijā un Lietuvā;
  • Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas vadītāja Maija Sinka-Gobiņa – par savu skatījumu uz valodas situāciju Latvijā un gaidāmo attīstību;
  • LU Sociālo zinātņu fakultātes lektore Olga Proskurova – pārdomas par Latvijas cittautiešu attieksmi pret valsts valodu;
  • 10. Saeimas deputāts Raivis Dzintars – viedoklis par pārmaiņām, kas būtu vajadzīgas latviešu valodas apguvē skolās, un par attiecīgi uzsāktajām aktīvitātēm.

Ieejas maksa Ls 1,50; ar atlaidi Ls 1.

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s