07.11.2011. – Juris Baldunčiks par aizguvumiem

Posted: 03.11.2011. in etimoloģija, Juris Baldunčiks, latviešu valoda, nozaŗu terminoloģija, piesārņošana, salīdzināmā, sastatāmā, valoda, valodniecība, valodnieki

[ Skatīt arī: 03.03.2014. – Juris Baldunčiks: «Kalki un puskalki latviešu valodā – pelēkais plankums latviešu leksikoloģijā» ]

Aicinām visus interesentus, it sevišķi terminoloģijas izstrādes un speciālizētu technisku nozaŗu darbiniekus noklausīties filoloģijas doktora, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesora Juŗa Baldunčika stāstījumu par aizguvumiem.

Laiks – 2011. gada 7. novembris, plkst. 18:00.
Vieta – Rīgas Latviešu biedrības nams,  Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpa.
Rīkotājs – RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK).

Vārdu aizgūšana notiek visu laiku, jo attīstās un paplašinās valodā izteicamo lietu daudzums un sarežģītība. Gandrīz katru aizgūstamo vārdu valodas lietotāji apzināti vai neapzināti rūpīgi izvērtē. Vajadzīgi ir tie aizguvumi, kuŗu nozīmi nav iespējams izteikt ar saņēmējvalodas līdzšinējo leksiku, darināt pašcilmes jaunvārdu. Dažkārt aizguvumi papildina valodu kā sinonimi, piemēram, “ieteikumu” sinonims ir “rekomendācijas”. Bet ir gadījumi, kad nepārdomāts aizguvums mulsina, piemēram, vai “pasta” – latviešu valodā jau lietots vārds var vienlaikus izteikt arī jēdzienu ‘makaroni’?

Latviešu valoda, kultūra, valodniecība, filoloģija.

RLB latviešu valodas attīstības kopas priekšlasījumi notiek katru mēnesi, izņemot jūliju un augustu. Sekojiet mūsu informācijai pirms katra mēneša pirmās pirmdienas!

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s