04.06.2012. – par kultūras, bibliotēku un dzimtās valodas akcijām stāsta Baiba Moļņika (UNESCO LNK)

Posted: 27.05.2012. in kultūra, latviešu valoda

4. jūnija vakarā aicinām uz RLB latviešu valodas attīstības kopas (LVAK.wordpress.com) sanāksmi, kuŗā savu stāstījumu piedāvās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika.

RLB nams Merķeļa ielā 13; latviešu valodas attīstības kopa; lekcija: Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas nacionālā komisija. Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.
Laiks: pirmdien, 2012. gada 4. jūnijā plkst. 18:00.
Ieeja brīva visiem interesentiem.

Stāstījumā tiks aplūkotas vairākas akcijas, kas vieno UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju) kā kultūras vērtību sargātāju un atbalstītāju ar latviešu valodas lietotājiem, kopējiem un kultūras darbiniekiem.

Viena no tām – Dzimtās valodas diena (21.02.2012.), kuŗā ar daudzveidīgiem un atsaucīgi uzņemtiem sarīkojumiem tika uzrunāti tautieši gan Latvijā, gan ārzemēs. “Kad esam svešumā, dzimtā valoda reizēm ir vienīgais tilts, kas ved pie tuvajiem – ģimenes, radiem, draugiem – un vienmēr domās aizved mājās. […] Dzimtā valoda veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, uztur piederību savas tautas un valsts tradicijām,” gada sākumā vēstīja UNESCO LNK. “Uzsvērām, ka Latvijas valsts dzimtā valoda ir latviešu valoda” – piebilst B. Moļņika.

Latvijas dabas un kultūras vērtības ir palīdzējusi izcelt arī akcija “Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” (atskats – vietnē http://www.stastubibliotekas.com/jaunumi/ [*]). Kā kommentē B. Moļņika – akcijas laikā ir radīta “lieliska izstāde – aptuveni 80 planšetes, kuŗās var iepazīt Latvijas skaistās vietas salīdzinājumā ar pasaules mantojuma vietām; […] šī akcija sekmēja arī valodas attīstību, jo notika gan stāstu vakari, gan dzejas lasījumi u. tml.“. Deviņdesmit divu Latvijas bibliotēku sadarbības partneres bija arī Latviešu valodas aģentūra (LVA), LNB, bibliotēkāru biedrība un citas iestādes.

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s