03.09.2012. – Anna Žīgure: pārdomas par latviešu valodu…

Posted: 18.08.2012. in dzejnieki, kultūra, latviešu valoda, literātūra, pirmskaŗa Latvijā, tulkojumi

RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) savu 2012. g. rudens sezonu sāk 3. septembŗa vakarā ar rakstnieces, tulkotājas Annas Velēdas Žīgures stāstījumu «Pārdomas par latviešu valodu mūsdienās».

Latviešu valoda, kādu to pazīstam tagad, nebūtu izveidojusies bez daudzu valodnieku, publicistu, terminologu un literātu darba – vai viņus visus mēs zinām un atzīstam?

A. Žīgures stāstījums aptvers vairāku viņas dzimtas paaudžu vēsturi – sākot no vecvectēva Stērstu Andreja, kuŗš bija autors pirmajai «Latviešu valodas mācībai» (izd. 1879, 1880) un citām publikācijām un ir piedalījies latviešu valodas pilnveidošanā. Tad klausītāji uzzinās par nākamo paaudžu – vecvecāku Elzas Stērstes un Edvarta Virzas, tēva Jāņa Žīgura – attieksmi pret latviešu valodu. Beigās A. Žīgure izteiks savus vērojumus par pašreizējo valodas situāciju. Būs iespējams uzdot jautājumus un diskutēt.

Baltiešu un somugru tautu kultūras saikne, kuŗas uzturēšanā un bagātināšanā darbojas A. Žīgure, ir ražīga abos virzienos: ir pazīstami ne tikai viņas tulkojumi no igauņu un somu valodas (kopš XX gs. 70. gadiem), bet arī A. Žīgures darbi ir tulkoti somiski un igauniski. Īss, bet spilgts ieskats viņas grāmatā «Es stāstu par Latviju» un dzīves gājumā publicēts trimdas latviešu kultūras žurnālā «Jaunā Gaita».

Kā parasti, latviešu valodas attīstības kopas rīkoto priekšlasījumu var brīvi noklausīties ikviens interesents. Tā ir arī iespēja satikties ar citiem LVAK dalībniekiem un domubiedriem, uzdot visdažādākos jautājumus pieredzējušiem valodniekiem un literātiem.

Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.
Laiks: pirmdien, 2012. gada 3. septembrī plkst. 18:00
(ilgums – aptuveni pusotra stunda kopā ar diskusiju).

LVAK - latviešu valodas attīstības kopa. Priekšlasījums - Anna Žīgure par latv. val.

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s