LVAK priekšlasījums 01.10.2012.: “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca” – jauns solis latviešu leksikografijā; stāsta I. Zuicena

Posted: 27.09.2012. in «jaunumi», Ieva Zuicena, latviešu valoda, Rīgas Latviešu biedrība (RLB), valodnieki

Kārtējā RLB LVAK pirmdienas vakara sanāksmē (01.10.2012., 18:00) valodniece, vārdnīcu un grāmatu autore Dr. philol. Ieva Zuicena stāstīs par vienu no aktuālajiem latviešu valodas pētniecības un prakses aspektiem – latviešu valodas vārdnīcas veidošanu un tajā gūtajām atziņām.

Pirms gaidāmās LVAK sanāksmes I. Zuicena e-sarakstē kommentējusi: “Vēlētos akcentēt to, kas mūsu vārdnīcā ir jauns, atšķirīgs, salīdzinot ar jau publicētajām latviešu valodas skaidrojošajām vārdnīcām.”.

Kaut arī visas vārdnīcas ir domātas vārdu atrašanai, precīzēšanai, lietojuma veidu, kontekstu un nozīmes izprašanai, tomēr, kā zināms – katrai vārdnīcai ir gan atšķirīga kvalitāte, gan arī apjoms, šķirkļu – vārdu un to skaidrojumu kopskaits, kā arī autoru mērķis, savs darba stils un paredzamo lietotāju vajadzības. Tāpēc arī varētu teikt, ka viens no 21. gadsimta sākuma projektiem: “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca” ir jauns solis latviešu leksikografijā.

Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.
Laiks: pirmdien, 2012. gada 1. oktōbrī plkst. 18:00.

LVAK - latviešu valodas attīstības kopa; pareizrakstība; Jānis Endzelīns, pirmskaŗa valodniecība, vārdnīcas. (Fotografijā - Latvijas meži, priedes, mežs, dabas skaistums, latv. teiciens

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s