Atis Kronvalds. 175. dzimumdienas atcere Latviešu biedrībā. (2012. g. 14. novembris.)

Posted: 30.10.2012. in Uncategorized

A. Kronvaldam - 175. Atis Kronvalds (1837-1875).

[Skatīt arī: Fotografijas, dalībnieku iespaidi, tapušie jaunvārdi.]

RLB folkloras komisija sadarbībā ar LVAK rīkoja kultūras un izglītības darbinieka, daudzu veiksmīgu un plaši lietotu jaunvārdu veidotāja, literāta Aša Kronvalda 175. dzimumdienai veltīta diena Rīgas Latviešu biedrības namā (Rīgā, Merķeļa ielā 13), Zelta zālē.

2012. gada 14. novembrī, sākot no plkst. 16:00, risinājās trīsdaļīgs tematisks sarīkojums.

Tajā bija ietverta priekšlasījumu pēcpusdiena (16:00); zibensturnīrs un jaunvārdu darināšanas konkurss (17:30) ar balvām no atbalstītājiem; latviešu tautas mūzikas un deju meistaru piedāvājumi (18:30).

Ieeja visos sarīkojumos – bez maksas.  Sīkāks dalībnieku un norišu izklāsts – RLB paziņojumā, kā arī plakātā pa labi.

LVAK sevišķi aicināja ierasties uz vidusdaļu (17:30 – 18:30), kuŗas moto – “Atcerēties, saprast, veidot nākotni!”. Tā ir iespēja ne tikai tikties ar gada vārda, nevārda un teiciena aptaujas aizsācējiem, bet arī iesniegt savus piedāvājumus, sacensties konkursā, pierādīt savu zinīgumu un atjautību valodas lietās, diskutēt aci pret aci, iesaistīties ciešākā sadarbībā.

Materiāli izziņai: ir pieejamas vairākas grāmatas ar A. Kronvalda (1837–1875) rakstiem un dzīvesstāstu.

  • Tagadnei” – Atis Kronvalds. Izlase (raksti, vēstules); sastādītājs Jāzeps Rudzītis. Rīga, “Liesma”, 1987. 300 lpp.
  • Kronwalda Attis. Gabals iz Latweeschu garigās dzīves.” Sastādits no K. Kundziņa. Rīgā, 1905. Apgahdajusi Rigas Latweeschu Beedribas Derigu Grahmatu Nodaļa. 270 lpp. { I. Durbē (1837. – 1865); II. (Tehrpatā) Jurjewā (1865. – 1873.); III. Wec-Peebalgā. (1873. – 1875.) }

Atis Kronvalds, Tagadnei (grāmata); raksti un vēstules.

Kronvalda Atis, biografija, Kārlis Kundziņš, 1905. gads, Latvija.

[Skatīt arī: Fotografijas, dalībnieku iespaidi, tapušie jaunvārdi.]

Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s