RLB: A. Kronvalda piemiņas sarīkojums: foto atskats un jaunvārdi

Posted: 16.11.2012. in Atis Kronvalds, atvasinājumi, jaunvārdi, kultūra, latviešu valoda, lingvistiski eksperimenti, Rīgas Latviešu biedrība (RLB), valoda, valodas prakse, valodniecība, valodnieki

Veiksmīgi noritējis vēsturiskais, saviesīgais, jaunradīgais un folkloriski mūzikālais Aša Kronvalda atceres vakars 2012. gada 14. novembrī Rīgas Latviešu biedrībā!

Aptuveni simt dalībnieku, zinīgu viesu no Kronvalda dzīvesgaitu vietām, tradiciju un mantojuma pētnieku dalījās informācijā un latviskās kopības apziņā. “Atcerēties, saprast, veidot nākotni!” — tāds moto bija dots vienai interaktīvai sarīkojuma daļai: konkursam par Kronvalda temu un vārdu darināšanas turnīram.

Zemāk: fotografijas un īss jaunvārdu konkursa apskats ar interesantākajiem piemēriem.

Atis Kronvalds, RLB (Rīgas Latviešu biedrība), jaunvārdi, 2012.

Atis Kronvalds, 175. Jaunvārdi latviešu valodā.

Atis Kronvalds; piemiņas sarīkojums; apaļa jubileja - 175; jaunvārdi; 2012, 2013; Rīgas Latviešu biedrība (RLB), LVAK - latviešu valodas attīstības kopa.

Vakaru organizēja RLB folkloras komisija sadarbībā ar RLB LVAK.

Folkloras komisijas vadītāja, visu 14. novembŗa aktīvitāšu koordinētāja un dalībnieku iedvesmotāja Margita Poriete (3. foto) vēlāk sacīja: “Vēlos pateikt paldies filologiem, kas palīdzēja veidot jautājumus jaunvārdu darināšanas konkursam: A. Kronvalda fonda valdes loceklei Dr. philol. Dzintrai Paeglei, Krotes Kronvaldu Aša pamatskolas direktorei mag. paed. Inesei Vītoliņai un RLB latviešu valodas attīstības kopas pārstāvei Dr. philol. Maijai Baltiņai.

Īpaši par jaunvārdu darināšanas konkursu M. Poriete piebilda: “Tik īsā brīdī, aptuveni 10 minūtēs, diez vai var radīt 3 īpašus, valodā paliekošus jaunvārdus; taču uz mirkli ļaut sajusties ikvienam kā valodniekam, varbūt izdzīvot līdzīgas sajūtas kā Atim Kronvaldam — šādu iespēju sarīkojumā vēlējos dot. Priecājos, ka žūrija atzina vairākus jaunvārdus par ļoti veiksmīgiem un interesantiem!

Arī rēgulāra latviešu valodas attīstības kopas tematisko vakaru klausītāja Ance Gobiņa pauda pozitīvu vērtējumu par 14. novembri:

Programma man šķita interesanta un daudzpusīga, sarīkojuma norise labi noorganizēta, brīnišķīgi, sirsnīgi un spraigi novadīta. Ļoti patika, ka bija tik daudz dalībnieku no dažādām Latvijas malām, kas katra savā veidā saistītas ar Kronvaldu. Tiesa gan, Rīga šajā sarīkojumā neatstāja labāko iespaidu — ar ļoti nelielo dalībnieku skaitu…

Labi izdomāts un rosinošs bija arī jaunvārdu darināšanas konkurss. Pārsteidza asprātīgie ierosinājumi, piemēram, “pakšķenieks” (ja pareizi atceros) — polītiķis, kas tukši runā… :-). Tas arī izpelnījās lielu publikas sajūsmu!

Kopumā — jauks sarīkojums, kādus Latvijai novēlu vairāk un pienācīgāk izziņotus!

* * *

Vārdu darināšana tiešām noritējusi zibenīgā ātrumā. Ar –otne un –otnis tapuši 42 jaunvārdi. “Vaučeram” (virtuālai skolēna naudai) — 45 latviskojumi. Dažādi jauni vārdi no saknes “pakš!” — 42. Daži no šajā RLB sarīkojumā izskanējušiem vārdiem gan eksistējuši jau līdz šim un ir zināmi.

Daži piemēri.

1)azotnis” – tas, ko nes azotē; varbūt akmens, ar ko mest nedraugam; “bļaurotne” – ‘skaļa kompanija’; “dejotne” – ‘balle’; “dzīparotne” – rokdarbu pulciņa telpa; “labotne” – ‘vieta, kur var labot savas kļūdas’; “laimotne” – ‘vieta, kuŗā cilvēks jūtas laimīgs’; “mājotne” – ‘māju sajūta’ (bet varbūt tomēr – ‘vieta, kur mājo, tiek mitināts’?); “ļotne” – t. s. ‘intimklubs’; “sekotne” – no vārda sekot, ar to apzīmētu internetā kādas lapas sekotāju pulku, tā apkopojumu kādā vietā (vietnē?); “starpotne” – vārda ‘dekoltē’ vietā; “vērotne” – ‘skatu laukums’; “vijotne” – ‘ļoti gaŗa vītne’.

2) Nevārdam “vaučers” (šoreiz ne plašāk zināmajā nozīmē ‘kupons’, bet specifiskāk — ‘virtuālā naudai, kas seko skolēnam un pārvēršas reālā financējumā skolai‘) tika piemeklēti šādi aizstājējvārdi – “galvas nauda” (pask.: vecam jauna nozīme), “nauddēsteklis“, “naudenis“, “naudiņš“, “naudīklis“, “naudītis“, “panauda“, “pančerūns“, “perētājnauda“, “priekšnauda“, “pusnauda“, “zeltnis“.

3) No “pakš!” tika izveidoti: “iepakšķēt” [makā] – ‘ieskaitīt kontā naudu’; “nopakšķeklis” – ‘grāvī ielēkuse naģe’; “pakšinieks” – ‘pilošs krāns’; “pakšonis” – ‘pilošs lietus’; “pakšošana” – ‘tukša runāšana’ u. c.

Skatīt arī:
•  Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens.
•  “Jaunvārdu kalve” – gadumijas konkurss (27.12.2012.  – 15.01.2013.).
•  Latviešu jaunvārdu vārdnīca — LVAK apkopojums.

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s