03.12.2012. LVAK tematiskajā vakarā – Jānis Riekstiņš: «Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju.».

Posted: 24.11.2012. in latviešu valoda, sabiedrība un polītika

2012. gada pēdējā RLB latviešu valodas attīstības kopas tematiskajā vakarā vēsturnieks, archīvu pētnieks Jānis Riekstiņš sniegs priekšlasījumu «Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju.».
Ieeja brīva visiem interesentiem.

Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.
Laiks: pirmdien, 2012. gada 3. decembrī plkst. 18:00.

Papildu uzziņai arī: Richarda Treija raksts «Latvijas Avīzē» 23.10.2012. «Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju.». Tajā aplūkots Jāņa Riekstiņa sagatavotais, 2012. gadā Latviešu valodas aģentūras izdotais tulkojumu krājums, kuŗā ietverti padomju okupācijas laika valodiskās rīcībpolītikas dokumenti no 1944. līdz 1989. gadam. Vēsturnieki iezīmē dažus tā laika mēģinājumus mīkstināt padomju varu, tomēr nav šaubu par «komūnistiskās lielvalsts» iecerēm – cik vien iespējams, izstumt no aprites iekaŗoto tautu valodas.

***

2013. gadā turpināsim tikties katra mēneša pirmajā pirmdienā – 7. janvārī, 4. februārī, 4. martā… Bet jau decembrī un janvāŗa sākumā vāksim un vērtēsim 2012. gada vārdus, nevārdus un spārnotos teicienus (piedāvājumu iesūtīšanas adrese: gadavards@inbox.lv).

Latviešu valodas gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens. 2003.-2012. Aptauja, ko rīko RLB latviešu valodas attīstības kopa.

Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s