07.01.2013. – stāsta Inta Freimane: “Dažas iezīmes valodas funkcionēšanā”

Posted: 01.01.2013. in citāti, grāmatas, Inta Freimane, kalki, konstrukcijas, latviešu valoda, valodas prakse, valodnieki

RLB latviešu valodas attīstības kopa 2013. gadu atklāj ar valodnieces Intas Freimanes stāstījumu “Dažas iezīmes valodas funkcionēšanā”.

Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.
Laiks: pirmdien, 2013. gada 7. janvārī plkst. 18:00; ilgums kopā ar diskusiju – apmēram pusotra stunda.

“… Valodai funkcionējot, rodas praktiski un teōrētiski uzdevumi valodas kultūrā. Lai tos risinātu, jāpievēršas valodas galvenajām funkcijām un funkcionālas izpētes aspektiem.” […]

Valodas praksē ne vienmēr iespējams viegli nošķirt progresīvo no reakcionārā, nevēlamā. Pamatā ir jāņem princips: valodā vajadzīgs viss, kas atbilst tās sistēmai un struktūrai, stimulē tās attīstību un to bagātina. Nekādā gadījumā literārajā valodā par prīmāro nedrīkst uzskatīt principu, kas nosaka valodas attīstību pirmsliterārajā posmā: tā visi runā, šāda parādība ir izplatīta. Verba forma beŗam pareizi jālieto ar šauro e saknē …” – tā Inta Freimane raksta savā 1993. gadā iznākušajā grāmatā, kuŗas nosaukums: “Valodas kultūra teōrētiskā skatījumā“.

Intas Freimanes uzmanības lokā ir bijusi arī kalkošana un kalki latviešu valodā (citas LVAK sanāksmes temats 2014. g.).

***

LVAK atgādina, ka līdz 2013. gada 15. janvārim varat iesūtīt savus pieteikumus gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptaujā. Iesniedzējiem vēlams ne tikai ievērot katra pieteiktā vārda un izteiciena labskanīgumu un populāritāti, bet arī kommentēt, kādos aspektos tas ir latviešu valodā sistēmiski un funkcionāli iederīgs. Interesantākie pieteikumi tiks pieminēti aptaujas beigās 21. janvārī. Rezultāti: 2012. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens.

Inta Freimane - "Dažas iezīmes valodas funkcionēšanā" / grāmata "Valodas kultūra teorētiskā skatījumā".

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s