04.03.2013. – Dr. philol. Dzintra Paegle par Jāņa Endzelīna un Pēteŗa Šmita «Izrunas un rakstības vadoni»…

Posted: 19.02.2013. in Uncategorized

Marta pirmās pirmdienas vakarā – kārtējā tematiskā LVAK sanāksme.

Šoreiz runās Dr. philol. Dzintra Paegle, un stāstījuma nosaukums būs
«Par Jāņa Endzelīna un Pēteŗa Šmita Izrunas un rakstības vadoņa vārdu sarakstu».

Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.
Laiks: pirmdien, 2013. gada 4. martā plkst. 18:00.

Papildu ieskatam: Dzintras Paegles bibliografija – raksti, monografijas, mācību grāmatas
(Valsts valodas komisijas vietnē vvk.lv).

RLB latviešu valodas attīstības kopas vakarus var brīvi apmeklēt ikviens interesents.
Katru reizi – jauns priekšlasījums un diskusija.
Sekojiet vietnei LVAK.wordpress.com. Izlasiet LVAK darbības kopsavilkumu.

Jānis Endzelīns, Pēteris Šmits, «Izrunas un rakstības vadonis», stāsta Dzintra Paegle. 2013: Jānim Endzelīnam apaļa jubileja - 140.

Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s