04.11.2013. – «Atmiņas par valodnieku Alvilu Augstkalnu»

Posted: 01.11.2013. in Alvils Augstkalns, grāmatas, Latvijas Universitāte, mācīšana, pirmskaŗa Latvijā, Rūta Augstkalne, valoda, valodnieki

Novembŗa Rīgas Latviešu biedrības nams, sarīkojums par valodu: Alvils Augstkalns - Rūtas Augstkalnes atmiņās. Brūklenes, meža ogas, rudens.pirmās pirmdienas vakarā LVAK piedāvā redaktores Rūtas Augstkalnes stāstījumu «Atmiņas par valodnieku Alvilu Augstkalnu».

2009. gadā iznācis 560 lappušu sējums – Alvils Augstkalns: «Darbu izlase». Tajā ietverti zinātniski, populārzinātniski raksti, vēstījumi par Latviešu valodas krātuvi un kollēģiālas recenzijas (izdevējs – LU Latviešu valodas institūts).

Alvila Augstkalna (1907–1940) darbības jomas bija valodas vēsture un dialektoloģija. 1936. gadā «Ramave» izdevusi A. Augstkalna «Leišu valodas elementus latviešu ģimnazijai».

Atmiņu stāstījuma norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 13 (otrā stāva 301. telpā).
Laiks: pirmdien, 2013. gada 4. novembrī plkst. 18:00.
Ilgums – aptuveni pusotra stunda, ieskaitot diskusiju.
Ieeja brīva visiem interesentiem.

Sekojiet jaunumiem vietnē LVAK.wordpress.com – šeit atrodama informācija par latviešu valodas attīstības kopas ikmēneša tematiskajām sanāksmēm, pareizrakstību, diskusijas par jaunvārdiem un terminiem, norādes uz noderīgām grāmatām, gada vārda un nevārda aptaujas rezultāti kopš 2003. gada u. c.

 

www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s