05.05.2014. – Mārcis Gobiņš: «Latviešu valoda un tulkošana Eiropas Savienības iestādēs»

Posted: 29.04.2014. in «jaunumi», latviešu valoda

Marcis Gobins, 2014, presentation at Riga Latvian Society House.2014. g. 5. maijā, pulksten 18:00 – kārtējā LVAK tematiskā sanāksme, kuŗā tika turpināta šogad aizsāktā stāstījumu serija par tulkošanas tematiku.

Sanāksmē uzstājās Mārcis Gobiņš, kuŗš pastāstīja par savu sinchronā tulka pieredzi Eiropas Savienības institūcijās.
Mārcis Gobiņš ir ieguvis polītologa izglītību Berlīnes Brīvajā universitātē, jurista – Rīgas Juridiskajā augstskolā, kā arī konferenču tulka – Latvijas Universitātē.

Mārča Gobiņa novērojumi liecina, ka bieži vien latviešu terminu veidošanā būtu vērts raudzīties ne vien uz to, kādi tie ir angļu valodā, bet arī vācu valodā. Tā, piemēram, Eiropas Parlamenta kontekstā ir it kā aizmirsts par latviešu valodā jau labi pazīstamu apzīmējumu “frakcija” (vāciski – “Fraktion“), un tā vietā ieviests samērā vājš kalks no angļu valodas “polītiskā grupa”. Tulkiem un tulkotājiem būtu derīgi mācēt vairāk nekā tikai vienu svešvalodu, kas gan paveŗ plašākas darba iespējas, gan arī padziļina izpratni un uzlabo veiktā darba kvalitāti.

LVAK priekšlasījumi notiek Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā katra mēneša pirmajā pirmdienā (izņemot jūliju un augustu).
Jaunumi – kopas vietnē LVAK.wordpress.com; sk. arī kontaktinformāciju.

Marcis Gobins, tulkotājs, translator.

Skatīt arī:

 ·  Dr. philol. Jānis Sīlis par mainīgo un paliekošo tulkotāja attieksmē pret oriģināltekstu

 ·  Juŗa Baldunčika stāstījums «Kalki un puskalki latviešu valodā – pelēkais plankums latviešu leksikoloģijā»

 

www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org

 

 

 

Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s