Audioieraksti un foto no 2. jūnija sanāksmes: Rūdolfs Hofmanis (1921, Rīga – 2014, ASV) un Dr. phil. Rasma Grīsle (1922–2013, Rīga) – latviešu valodas kopēji mūsu atmiņās.

Posted: 10.06.2014. in kultūra, latviešu pareizrakstība, latviešu valoda, valodnieki

Ar mīlestību, cieņu un interesi noritēja 2014. gada 2. jūnija RLB latviešu valodas attīstības kopas sanāksme – veltījums valodas kopēju Rūdolfa Hofmaņa un Rasmas Grīsles piemiņai. Tajā dalījāmies dzīvesstāstos, atmiņās gan par ikdienu Latvijā un trimdā, gan gluži drāmatiskiem vēstures notikumiem, apbrīnā par šo latviešu neatlaidību, darbīgumu, publikācijām un sabiedrisko darbu. Lai arī jūsu pārdomas rosina profesora Jāņa Endzelīna atziņa: latviešu valoda – mūsu lielākā nacionālā bagātība!

Stāstījumu ieskaņojumus klausieties (.mp3), kā arī sanāksmes fotografijas aplūkojiet zemāk šai lapā! Īsi fakti par R. Hofmani, R. Grīsli un citiem endzelīniskā valodniecības ceļa gājējiem bija ietverti šīs piemiņas sanāksmes pieteikumā.

 

Rīgas latv biedrība Vilcāne Kļaviņš Ingmars Zemzaris Jānis Liepiņš ārsts referāti par latviešu valodu bezmaksas

Maija Sinka (pirmā no labās puses): IEVADA VĀRDI (ilgums – 3:57) + .mp3

P1080543-senas-fotografijas-vesture-muzejs-valodnieki-Gizela-Vilcane-Peteris-Klavins-Ingmars-Zemzaris publisks priekšlasījums

Ingmars Zemzaris (pirmais no labās): par RASMU GRĪSLI (ilgums – 20:25) + .mp3
Ingmaram Zemzarim Gizela Vilcāne nodeva Rasmas Grīsles saglabāto
Jāņa Endzelīna laikabiedru, kollēģu valodnieku grupas fotografiju.

P1080490-janis-liepins, priekšlasījumi, lekcija, referāts, stāstījums, priekšrāde, lasījums, prezentācija - sinonimi.

Jānis Liepiņš: par RASMU GRĪSLI (ilgums – 9:02) + .mp3

P1080502-peteris-klavins-filologs-valodnieks-jana-endzelina-skolnieks; valodas tīrība: Endzelīns, Mīlenbachs (arī Mǖlenbachs, Mīlenbahs).

Pēteris Kļaviņš:
par RŪDOLFU HOFMANI un RLB valodniecības nodaļas darbu 20. gs. pirmajā pusē
(ilgums – 30:09) + .mp3

P1080525-Gizela-Vilcane-Peteris-Klavins

Gizela Vilcāne: par RASMU GRĪSLI (ilgums – 16:53) + .mp3

P1080544-talivaldis-paegle-latvian-california, ASV, Latvija.

Tālivaldis Paegle: par RŪDOLFU HOFMANI (ilgums – 17:23) + .mp3

P1080551-ojars-celle-trimdas-latviesi-ASV-Kalifornija-arzemju

Ojārs Celle: par RŪDOLFU HOFMANI (ilgums – 4:31) + .mp3

P1080555-lalita-muizniece

Lalita Muižniece: par RŪDOLFU HOFMANI (ilgums – 3:22) + .mp3

Latviesu-valodas-attistibas-kopa-RLB-biedribas-nams-2014-Zeidenbergs-Paegle-Riekstins-Astride-Ivaska

Astrīde Ivaska (trešā no labās): par RŪDOLFU HOFMANI (ilgums – 1:40) + .mp3

P1080552-girts-zeidenbergs-123-co

Ģirts Zeidenbergs: par RŪDOLFU HOFMANI (ilgums – 3:29) + .mp3

P1080522-Maija-Sinka-Gobina-Latviesu-valoda-RLB-attistibas-kopa

Maija Sinka: NOBEIGUMA VĀRDI (ilgums – 0:40) + .mp3

Lasiet vēl:
·  Par latviešu valodas attīstības kopu (referāti par valodu reizi mēnesī)
·  «J. Endzelīna latviešu valodas propaideutika» (R. Grīsles publikācija, 2010)
·  Rasma Grīsle. Dzīvesstāsts. Gizelas Vilcānes atmiņas (06.10.2014.)
·  LVAK grāmatu krājums – par valodu, valodniecību un latvietību, vārdnīcas u. c.
·  Klasiskā latviešu pareizrakstība (Mīlenbacha un Endzelīna laikā izkoptā ortografija)
·  Jaunākie termini (diskusiju lapa) + dažādu apspriestu terminu un jaunvārdu vārdnīca
·  Gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens (visu aptauju rezultāti kopš 2003. gada)

www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org (RLB LVAK referāti: latviešu valoda - problēmas, kļūdas, vēsture, lingvistika, vārdnīcas, jaunvārdi)

Comments
  1. […] protokoli 1933–1942. Pēteŗa Kļaviņa priekšvārdi un rādītāji. Manuskripta sagatavotāji Rūdolfs Hofmanis un Astra Moora. Izd. “Ramave”, ASV, […]

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s