01.09.2014. – Valodas aktuālitātes, problēmas un nākotnē veicamie darbi (diskusija RLB namā)

Posted: 01.09.2014. in latviešu valoda, sabiedrība un polītika

Valoda mūs bagātina, un kāda daļa no mums ik palaikam paveic kādu mazāku vai lielāku darbiņu, lai savukārt bagātinātu, koptu, pētītu, ar prātu mēģinātu izprast, ar sirdi izjust un gādīgi sargāt pašu valodu. Tam pamats ir rosīga, zinībās balstīta attieksme, uztvērīga, vienlaikus visiem kopīga un katram sava skaistuma izjūta. Pasakāma, uzrakstāma, sadzirdama, saudzējama, spēcināma, daudzināma!

Latviešu valoda - 20142014. gada 1. septembrī savu četrpadsmito darbības gadu uzsākusi RLB latviešu valodas attīstības kopa. Jāpaveŗ ceļš veselai virknei interesantu stāstījumu par dažādām lingvistiskām un ar latviešu kultūras izaugsmi saistītām temām, kas katra turpmākā mēneša pirmajā pirmdienā notiks Rīgas Latviešu biedrības namā (parasti 301. telpā). Tālab septembŗa sanāksmē diskutējām par mūsu valodas nākotni, veicamajiem praktiskajiem darbiem – iespējams, sākot ar ikdienas valodas kopšanu un problēmu risināšanu un beidzot ar sabiedrisku, akadēmisku un polītisku darbinieku iecerēm un reālitātēm.

Šī bija jau 133. tikšanās reize jeb LVAK pirmdienas tematiskā sanāksme kopš kopas dibināšanas 2001. gadā.

Mūsu pulkā līdzās valodas interesentiem un praktiķiem, kas spēj atklāt arvien ko jaunu latviešu gramatikā, ir filologi, kas darbojas tādās jomās kā leksikografija (vārdu krājuma izpēte), tekstveide (teikuma problēmatika), valodas vēsture, u. t. jpr.; arī terminologi, tulki, redaktori, augstskolu mācībspēki.

Viens no uzticamiem LVAK sadarbības partneŗiem ir “Eraksti” – senākais latviešu elektronisko grāmatu apgāds, kas, būdams tikai divus gadus jaunāks par kopu, sabiedrības uzmanību pirmoreiz piesaistīja 2003. gada rudenī. Pašlaik “Eraksti” izplata vērtīgas elektroniskās grāmatas bez maksas tieši valodniecības un praktisku valodas jautājumu jomā: klasiskās latviešu pareizrakstības vārdnīca (1942/2007), pareizrakstības rokasgrāmata, “Profesora J. Endzelīna atbildes”, “Latviešu valodas mācība”, “Latviska tematiskā vārdnīca”, Rasmas Grīsles (1922–2013) rakstu izlase “Spēkildze I” un disertācija “XVII gadsimta gramatikas kâ latviešu valodas vēstures avots”. Sadaļa – “Par valodu“. Sīkāk par to varat vaicāt ikvienā LVAK sanāksmē “Erakstu” vadītājam un rakstniekam Aināram Zelčam.

Šajā LVAK sanāksmē piedalījās negaidīta, bet pavisam īpaša viešņa no Vācijas – G. F. Stendera mazmazmazmazmazmeita Elīze Stendere. Zināms, ka viņa pašmācības ceļā iemācījusies latviešu valodu un viņai ļoti interesē un rūp ar latviešu valodu saistīti jautājumi.

Latviešu valodas attīstības kopas tīmekļa vietne – LVAK.wordpress.com.
Tiksimies 1. septembŗa vakarā Rīgas Latviešu biedrības nama 301. telpā!

 

www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org

Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s