03.11.2014. Salikteņi latviešu valodā – Alža Lauža stāstījums

Posted: 27.10.2014. in salikteņi

2014. gada 3. novembrī pulksten 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā) piedāvājam filologa, ražīga tulkotāja, redaktora un terminologa Alža Lauža priekšlasījumu “Salikteņi latviešu valodā“. Ilgums – aptuveni stunda, kam sekos diskusija. Aicināti piedalīties visi interesenti. Rīko RLB latviešu valdoas attīstības kopa (LVAK).

Par to pašu temu aicinām izlasīt pavisam jaunu Alža Lauža rakstu “Salikteņi: kā pret tiem izturēties?”.


Aldis Lauzis (attēlā) savu stāstījumu piesaka šādi.

“Vai pēdējā laikā salikteņu mūsu valodā nav saviesies par daudz? Vai salikteņi negrauj latviešu valodas latviskumu, nepiešķiŗ tai vāciskus vaibstus? Vai salikteņi nemazina valodas skanīgumu, vieglumu un raitumu? Vai domu, kas izteikta, izmantojot salikteņus, tikpat labi nevar izteikt bez tiem?

Gan valodas lietotājus, gan tās kopējus šādi jautājumi nodarbinājuši jau kopš jaunlatviešu laikiem, un vienprātības nav bijis. Vienprātības nav arī tagad.

Ja man uz šiem jautājumiem jāatbild dažos teikumos un par visiem valodas stiliem reizē, mana atbilde ir šāda. Salikteņu mums varētu būt vismaz trīsreiz mazāk, ja latviešu valodā būtu kaut vai tik niansēta īpašības vārdu darināšanas sistēma, kāda ir lietuvju valodā. Kamēr jaunu īpašības vārdu darināšanā aktīvs būs gandrīz vai tikai piedēklis -isk-, atbrīvošanās no salikteņiem, it īpaši terminoloģijā, teikumus padarītu grūtāk uztveŗamus, nereti samocītus un arī neprecīzus. Tāda valoda būtu daudz tālāk no valodas latviskuma ideāla, no tā izteiksmes raituma un caurredzamības, kas piemīt dainām.

Es, protams, nerunāju par iespēju no salikteņiem atbrīvoties, vienkāršojot domas, ko uzticam valodai. Tāda izvēle būtu iespēja savai valodai parakstīt bauru valodas likteni, un diez vai kāds to nopietni apcer.

Jādomā par ko citu. Vai skaidri apzināmies, kādos gadījumos salikteņi no valodas raituma viedokļa ir vēlami un kādos bez tiem varētu iztikt, jo tie vai nu gluži vienkārši nav vajadzīgi, vai arī ir samērā ērti aizstājami ar citiem valodas līdzekļiem? Priekšlasījumā pakavēsimies pie tiem salikteņu aspektiem, kuŗos meklējama atbilde uz šo jautājumu.”

Aldis Lauzis, latviešu valodas attīstības kopa, referāts par valodu; salikteņi, diskusija, latviešu valodniecība

Aldis Lauzis – redaktors, tulkotājs un terminologs runās
LVAK tematiskajā sanāksmē 2014. g. 3. novembrī plkst. 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā.

LVAK.wordpress.com

 

www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org (RLB LVAK referāti: latviešu valoda - problēmas, kļūdas, vēsture, lingvistika, vārdnīcas, jaunvārdi)

 

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s