«Salikteņi» – Jēkabs Dravnieks raksta «Latvijas Vēstnesī» 12.11.1921.

Posted: 24.11.2014. in Jēkabs Dravnieks, latviešu valoda, raksti, salikteņi, valodas prakse, valodnieki

Par salikteņu noderīgumu latviešu valodā jau pirms 93 gadiem – 1921. gada 12. novembŗa «Latvijas Vēstnesī» īsi, skaidri un saprotami rakstījis valodnieks Jēkabs Dravnieks.


 

Salikteņi.

Pēdējā laikā var novērot tieksmi lietot vienmēr jo vairāk salikteņu līdz šim parasto divu vārdu vietā. Tā mēs senāk teicām: gāju putni, skatu logs, peldu vieta, pievedu dzelzsceļš, izvedu muita u. t. t., bet tagad vairāk parasts lietot: gājputni, gājzvaigznes, skatlogs, peldvieta, skatkarte, peldviesi, peldnodoklis, zīmognodoklis, izvedmuita, mājlopi, mājputni, mežputni u. t. t. Parādījušies presē pat tādi salikteņi, kā: zemnieksavienība, ierēdņalgas, pasažieŗtarifs u. c.

Šī tieksme izskaidrojama ar vēlēšanos izteikties nevien īsi, bet arī skaidri un saprotami. Lieta tā, ka, salikteņa vietā divus vārdus lietojot, bieži var celties pārpratumi. Ja mēs sakām: jūŗmalā maksā lielu peldu nodokli, tad gan neviens nevar šaubīties, ka liels attiecas uz nodokli, bet tik vienkārša tā lieta nav daudzos citos gadījumos; piemēram: veco ierēdņu algu izmaksāšana turpinās katru dienu, jauno pasažieŗu tarifu ievedīs ar 1. janvāri. Šādos gadījumos dažkārt nevar zināt, vai īpašības vārds zīmējas uz pirmo vai otro lietas vārdu, vai domāti piem. jaunie pasažieŗi, vai jaunais tarifs; bet nekādu šaubu nevar būt, lietojot salikteni pasažieŗtarifs.

Attiecībā uz vienu nesen «Latv. Vēstnesī» iespiesto rakstu par svešvārdu izskaušanu man piesūtīts aizrādījums, ka bez vārda eksports mēs taču nevarēšot iztikt, jo kā tad teikšot eksporta osta (izvedamā osta?). Varētu jau teikt arī izveduma osta, bet daudz īsāki un skaidrāki iznāk, ja lietojam izvedosta (tāpat kā izvedmuita). Vārdi eksports un imports mums nav vajadzīgi.

J. Dravnieks

Arī mūsdienās der paprātot – kā labāk:karogs, karoga masts, karogmasts, karognesējs, karognesis, karoga nesējs, attēls.

1)  «karogmasts» vai «karoga masts»?

2) «karognesis», «karognesējs» vai «karoga nesējs»?


 

Lasiet arī:

«Salikteņi: kā pret tiem izturēties?» – Aldis Lauzis.
Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s