Kas ir 2014. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens? . . . Aptauja rit līdz 26.01.2015.

Posted: 21.01.2015. in gada vārdi, konstrukcijas, latviešu valoda, valodas kļūdas

Rezultāti: 2014. gada vārds — «ausīši», nevārds —  «aplikācija», spārnotais teiciens «Nē, tā es neesmu. – Tu zini, kas es esmu?»

Līdz 2015. gada 26. janvārim varēja iesūtīt savus pieteikumus akcijai «Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens – 2014». Neatkarīgi no uzvarētājiem trijās galvenajās katēgorijās ir piešķirta arī īpašā RLB veicināšanas balva – dalībniekam, kuŗš iesūtījis vislabāko latvisko vārdu vai teicienu.


www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s