RLB namā 26. maijā paplašināti apspriedīs 2015. gada Somugru tautu festivāla rīkošanu

Posted: 21.05.2015. in «jaunumi», igauņu valoda, kultūra, Rīgas Latviešu biedrība (RLB), somugri, starptautu sakari

Latvijas un citu Baltijas jūras un apkārtējo reģionu tautu un nāciju kultūras attīstībā, arī valodas parādībās izsenis liela loma bijusi somugriem: lībiešiem, igauņiem, somiem un citiem.
RLB Folkloras komisija ziņo, ka 2015. gada 26. maijā pulksten 16:00 Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē notiks paplašināta darba grupas un sadarbības partneŗu tikšanās, kas veltīta 2015. g. Somugru tautu festivāla rīkošanai. Sanāksmē var piedalīties visi interesenti.
Šogad plānoto svētku programma ir jau bagātīgāka, tie risināsies Rīgā, Kolkā un Turaidā – vietās, kuŗas vēsturiski saistītas ar somugru, lībiešu kultūru. Notiks vairāki priekšlasījumi, kinolektorijs, izstādes, koncerti, mūzikas un deju sarīkojumi u. c.
Somugru tautu svētku rīkotāju iepriekšējais veikums: 2014. gada 4. oktōbrī Rīgas Latviešu biedrības namā notika Somugru tautu kultūras diena. Tā tika organizēta sadarbībā ar bezpeļņas organizāciju «Fenno-Ugria» (Tallina) un «Livod it» (Līvu jeb lībiešu savienību Latvijā), kā arī ar Somijas, Igaunijas un Ungārijas vēstniecībām, turklāt piedaloties vēl daudziem citiem atbalstītājiem.
Sarīkojumu atbalsta arī Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Festivāla organizātore:
RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete, tālrunis + 371 29528421; e-pasts: margitaporiete@inbox.lv

Festivāla iniciātori:

  • «Fenno-Ugria», direktore Vija Kadi Raudalainena, tālrunis +372 528 9200; +372 644 5155, e-pasts: kadi@fennougria.ee; www.fennougria.ee.
  • Ungārijas goda konsule Latvijā Ariana Župika, tālrunis + 371 29426311; e- pasts: ariana@latnet.lv
  • «Līvod it» — Latvijas lībiešu savienība, direktore Ieva Ernātreite, tālrunis +371 2911 0828, e-pasta adrese: ievacdf@parks.lv

Somugru tautu festivāls 2015, RLB folkloras komisija, kultūras sarīkojums

www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org

Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s