04.03.2019. – Dr. Daigas Straupenieces priekšlasījums par latviešu valodu un identitāti Būtiņģē un Sventājā

Posted: 25.02.2019. in Uncategorized

Aicinām 2019. gada 4. martā pulksten 18:00 uz tikšanos Rīgas Latviešu biedrības nama Kluba zālē.
Šīs reizes runātāja —

valodniece Dr.  Daiga Straupeniece.

 

Tematika:

latvieši Būtiņģē un Sventājā – ieskats identitātes un valodas pārmaiņās;
● vai iespējams saglabāt latviešu kopienas ilgtspēju?
● kādi ir valodas pārmaiņu iemesli? kādas ir latviešu valodas lietojuma prognōzes?

 

2018. gadā izdota D. Straupenieces monografija «Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā». Daļa to latviešu, kas pēc Latvijas un Lietuvas neatkarības iegūšanas un savstarpēja robežlīguma noslēgšanas kļuva par Lietuvas iedzīvotājiem, pat pēc ilgiem asimilācijas laikiem joprojām runā latviski, un to ir saismīgi pētīt.

Daži vēlāk pārbrauca atpakaļ Latvijā (bez kāda īpaša atbalsta); citi ilgojās pēc latviešu skolām, laikrakstiem, raidījumiem. Lietuvas latviešu valodā pastāv mums neierastas vārdformas, darbības vārdu locīšanas veidi, leksikā — lituānismi, arī mīkstinātais ŗ — «kaŗš», «jūŗa», «nogŗaut». Vecāki ļaudis arī mūsdienās kursisko izlokšņu iezīmes paturējuši pat tad, ja pārcēlušies uz Latviju. Savus novērojumus par būtiņģniekiem un sventājniekiem Daiga Straupeniece izstāsta intervijā «Latvijas Avīzei» — www.la.lv/leni-zudosa-latviesu-valoda.


4. martā RLB namā gaidām visus interesentus – dalība tematiskajā sanāksmē ir par brīvu!
Šis ir viens no LVAK rīkotajiem priekšlasījumiem, kuŗi notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā (izņemot jūliju un augustu). Sekojiet LVAK.wordpress.com!

Daiga Straupeniece. Referāts – latviešu valoda un identitāte Būtiņģē un Sventājā. RLB LVAK 04.03.2019.

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s