2019. gada aptaujas rezultāti: gada vārds — «notumse», bet gada nevārds — «episki».

Posted: 27.01.2020. in 2019, gada vārdi, gada vārds, kultūra, latviešu termini, latviešu valoda mūsdienās, nevārds, spārnotie teicieni

*

Gada vārds un nevārds – kopš 2003. gada


2019. gada vārds «notumse» nozīmē aptumšošanos, mijkrēsli, spuldžu izslēgšanos, kā arī daudzu citu svarīgu ierīču nedarbošanos, ko pieredzam tad, kad izraisījusies kāda nopietna kļūme elektroapgādes tīklā. Jau senāk — K. Mīlenbacha «Latviešu valodas vārdnīcā» (rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns) ir atrodamas lietvārda formas «notumsa», «notumse»; arī «notumsis» (papildsējumos). Angļu valodā tam atbilst viena no «blackout» nozīmēm*.

Gada nevārds «episki» ir svešvārds, kas sastopams žargoniskā izteiksmes veidā. Tā vietā ieteicams lietot latviskus vārdus — «vareni!», «izcili!», «neaizmirstami!», «pasakaini!»… Paust izbrīnu, ka kaut kas mūs ir satriecis, saviļņojis, mēs varam itin dažādi. Vai «episki» jau neskan mazliet novazāti, pliekani un apnicīgi?

Gada teiciens «Man nav Pandoras lādes, no kurienes es jums varu paņemt šo atalgojumu!» ir izglītības ministres norāde. Turklāt Rīgas Latviešu biedrība (atsevišķi no LVAK un LRS deleģētās žūrijas) par savu gada spārnoto teicienu / savārstījumu atzinusi «Cik tev nav naudas?» (Līva Rotkale čivinātavā).

Pandora sengrieķu mītoloģijā ir pirmā mirstīgā sieviete, teiksmainajā laika ritējumā — laikabiedre Promētejam, kuŗš cilvēcei atnesis uguni; lāde Pandorai nepiederēja, tomēr viņa to ziņkārīgi atvēra; no lādes izsprukušas visas ļaunības, likstas un netikumi, ko vien var piedzīvot cilvēki.

Gada vārda akcijas noteikumi, kontaktinformācija un visu gadu rezultāti — šeit!

2019. gada žūrijā darbojās Ieva Kolmane, Aldis Lauzis, Uģis Nastevičs, Vineta Poriņa, Pēteris Pūrītis, Lita Silova, Andrejs Veisbergs, Egīls Zirnis. Šī bija septiņpadsmitā gada vārda meklēšanas akcija, ko rīko RLB Latviešu valodas attīstības kopa un Latvijas Rakstnieku savienība.

Apskatiet 2019. gadā pieteikto vārdu un nevārdu kandidātu izlasi (starprezultāti).

Gada vārda akcijā piedalīties var ikviens — rakstiet visu gadu: gadavards@inbox.lv!
Akcijas vēsture un noteikumi.
Daži vērtīgāki un noslēpumaināki vārdi iekļauti LVAK jaunvārdu vārdnīcā. Līdzās apkopots arī plašāks nevārdu krājums (arī alternatīvas un sinonimi) un nosauktas 10 nevārdu īpašības, pēc kuŗām tos var viegli pazīt.

* Angļu valodā vārdam «blackout» ir arī citas nozīmes.

LVAK.wordpress.com

notumse

Comments
 1. Raimondo Arājs says:

  Kādēļ senam jēdzienam, kā “blackout” – ‘avārijas atslēgšanās’ jāpiemēro apšaubāms jaunvārds ‘notumse’, kas nenes pilnu šī jēdziena slodzi?
  Atvainojiet. Jūs steidzami! Steidzami! Izgudrojiet aizstājošos vārdus šiem svaigajiem debīlismiem:
  1. “PODKĀSTS” (man nav saprotams, kāpēc kaut ko “podā kāst”, un kāpēc gudri semināru vadītāji domā, ka tas labi?)
  2. “POSTS” (latviešu valodā “o” pirmām kārtām ir divskanis “uo”, un kāpēc puosts ir kaut kas labs?)

  • Zigrida Daškevica says:

   Labs secinājums- īpaši par ”PODCAST”un” POSTS” taču negribot, jāprasa kā ar tiem diviem divskaņu o vārdā Raimondo

  • Maksims Jevdomkimovs says:

   es pārsvarā piekrītu, bet tomēr par burtu “o” es tev nepiekritīšu, jo jau no seniem laikiem burtā “o” latvieši saprot trīs skaņas, kuras pagātnē rakstījās kā 3 atsevišķi burti (garais o, vienkārši o un uo), labs piemērs ir homogrāfs robots ( gan kā robots – kas sastāv parasti no metāla un dara kaut kādus darbus, vai ruobuots – pārklāts, vai sastāv no robiem) un ar vārdu POSTS arī var saprast divus vārdus jo tas ir homogrāfs vārds. Arī var piebilst, ka vārdu POSTS bija nepieciešams pielikt vārdnīcā, jo mūsdienās šo vārdu lieto lielākā daļa latviešu.

 2. Raimondo Arajs says:

  Es jau rakstīju latviešu valodā “o” pirmām kārtām tiek saprasts kā divskanis “uo”. Par vārda Raimonds pareizu izpratni ir parūpējies godājamais Maestro.
  Posts ir puosts. Tas otrs – netulkotais slengs nav latviešu valodas vārds.
  Re kur, kolēģi piedāvājuši asprātīgu vārdu POST = PAUSLIS.
  Mans piedāvājums aizvetojums vārdam PODCAST = KLIPRAIDE.

 3. Raimondo Arajs says:

  PODCAST = KLIPRAIDE

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s