«Pārdomas par valodu» — Jāņa Lojas referāts 05.12.2022.

Posted: 17.11.2022. in latviešu valoda mūsdienās, nevārds, Rīgas Latviešu biedrība (RLB)

2022. gada 5. decembrī pulksten 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā

filologs Jānis Loja sniegs priekšlasījumu 

«Pārdomas par valodu».

Ieeja sarīkojumā brīva visiem interesentiem. Tā ir pēdējā LVAK sanāksme šajā gadā.

Pēc ziemsvētkiem un 2023. gada janvārī RLB Latviešu valodas attīstības kopa piedalīsies ikgadējā gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena meklēšanas akcijā, kuŗa notiks jau divdesmito reizi.

Jūsu rīcībā:
•   populārāko nevārdu saraksts — ar labākām alternātīvām un sinonimiem
•   un 10 spilgtākās latviešu valodas nevārdu pazīmes.

Līdz 20. janvārim atsūtiet savus pretendentus uz 2022. gada vārdu, nevārdu, teicienu! Mūsu e-pasta adrese: gadavards@inbox.lv.

Katrs aptaujas dalībnieks var iesniegt vairākus piedāvājumus katrā katēgorijā, vēlams — ar skaidrojumiem un piemēriem.

Akcijas mērķis ir kopt latviešu valodu, pamanīt aktuālitātes, apspriest valodas kopainu un pamatot tā vai cita vārda iederīgumu mūsu valodā.

LVAK.wordpress.com

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s