Search Results

2017. gada 4. septembrī pulksten 18:00 aicinām jūs uz mājīgo un eleganto Rīgas Latviešu biedrības nama Kluba zāli, kur norisināsies tikšanās ar Ievu Kolmani! Savam stāstījumam viņa devusi filosofisku nosaukumu: «Kā domāt valodu?». Ieeja brīva visiem interesentiem. Ieva Kolmane pazīstama ne tikai kā tulkotāja, kuŗas tulkoto prōzas darbu autori ir Džons Ronalds Rūels Tolkīns, Dž. […]

* Gada vārds un nevārds – kopš 2003. gada   2019. gada vārds «notumse» nozīmē aptumšošanos, mijkrēsli, spuldžu izslēgšanos, kā arī daudzu citu svarīgu ierīču nedarbošanos, ko pieredzam tad, kad izraisījusies kāda nopietna kļūme elektroapgādes tīklā. Jau senāk — K. Mīlenbacha «Latviešu valodas vārdnīcā» (rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns) ir atrodamas lietvārda formas «notumsa», «notumse»; […]

Latviešu valodas attīstības kopas šīs sezonas nobeiguma sanāksme notika 2017. gada 5. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības nama 301. telpā. Nākamreiz tiksimies tajā pašā vietā 4. septembrī pulksten 18:00!

2014. gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu 02.02.2015. Rīgas Latviešu biedrības namā paziņojuši žūrijas pārstāvji Lita Silova, Ieva Kolmane, Vineta Poriņa un Juris Borzovs. Žūrijā šogad bija astoņi latviešu valodnieki un valodas praktiķi. Sīkāk šeit: «ausīši» (vārds), «aplikācija» (nevārds), «Nē, tā es neesmu. – Tu zini, kas es esmu!?» (teiciens). Foto: Krista Cērmane, Rīgas Latviešu […]

2014. gada 20. janvārī aptaujas rīkotāji izsludinājuši rezultātus — sabiedrībai kļuvis zināms 2013. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens. Aptauju aizsāka RLB latviešu valodas attīstības kopa 2003. gadā. Vai nebūtu jauki … ja ierastos kāds burvis un ar vienu rokas mājienu padzītu no latviešu valodas visus nevārdus un saulītē ieceltu derīgos un skanīgos vārdus, skaidru sintaksi, […]

Aizritot 2012. gadam, RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju apkopoja un izvērtēja gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena kandidātus. Ikgadējā visas sabiedrības aptauja notika jau 10. reizi, tāpēc vērtētājiem, kā arī visiem novērotājiem un dalībniekiem nu ir iespējams rast secinājumus par latviešu valodas tendencēm […]

[ Skatīt arī: Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens ] 2011. gada 16. decembrī sākās devītā RLB LVAK akcija “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”. Aptaujā saņemtie latviešu valodas lietotāju viedokļi sniedz ieskatu mūsdienu valodas kultūrā, jaunākajā leksikā, latviešu valodas izteiksmes bagātībā un dīvainībās. Iesūtīšanai katru gadu izmantojamā e-pasta adrese: gadavards@inbox.lv. Pa pastu: RLB latviešu […]

[ Skatīt arī: · Gada vārds, nevārds, teiciens kopš 2003. gada (vēsture) ; · 2012. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens · 2013. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens · 2014. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens ] 2011. gada 18. janvārī ar 2010. gada vārda aptaujas rezultātiem klajā nākusi Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības […]