Search Results

2018. g. 3. decembrī pulksten 18:00 RLB nama Kluba zālē (Rīgā, Merķeļa ielā 13) runās valodniece Dr. philol. Vineta Poriņa. Priekšlasījuma nosaukums: «Valodas izvēle: teōrija un Latvijas prakse». Aicinām visus interesentus — ieeja brīva!

RLB LVAK aicina 2015. gada 5. janvārī pulksten 18:00 noklausīties Dr. philol. Vinetas Poriņas stāstījumu «Latviešu lingvistiskā diskriminācija Latvijā», kas notiks Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, 301. telpā. Ieeja brīva visiem interesentiem. Pēc stāstījuma – diskusija. Sarīkojuma ilgums – aptuveni pusotra stunda. Valsts valodas funkcionēšanas izpētei Vineta Poriņa pievērsusies jau kopš 1995. gada, […]

Rīgas Latviešu biedrības namā (301. telpā) 2011. g. 7. februārī pulksten 18:00 Dr. philol. Vineta Poriņa piedāvā priekšlasījumu par valodas polītikā aktuālo: «Eiropas Komisijas pētījums par latviski runājošo diskrimināciju Latvijā: metodes, rezultāti, rezonance Latvijā un citās valstīs». Vineta Poriņa kopš 1994. gada strādā Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā. Viņa speciālizējas sociolingvistikas nozarē un veic pētījumus […]

* Gada vārds un nevārds – kopš 2003. gada   2019. gada vārds «notumse» nozīmē aptumšošanos, mijkrēsli, spuldžu izslēgšanos, kā arī daudzu citu svarīgu ierīču nedarbošanos, ko pieredzam tad, kad izraisījusies kāda nopietna kļūme elektroapgādes tīklā. Jau senāk — K. Mīlenbacha «Latviešu valodas vārdnīcā» (rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns) ir atrodamas lietvārda formas «notumsa», «notumse»; […]

Latviešu valodas attīstības kopas tematiskā tikšanās notiks 2018. g. 1. oktōbrī pulksten 18:00 RLB nama 306. telpā. Dr. philol. Vineta Poriņa stāstīs par savu pētījumu, kuŗā tiek izmantota kritiskā atgadījuma (incidenta) metode, lai izzinātu mūsdienu valodas situāciju. Sociolingvistiskais pētījums ir ilglaicīgs, rit trijos posmos, kas risinās ik pēc 3–4 gadiem. Latviešu grupā ir saskatītas zīmīgas atšķirības tieši […]

Aicinām piedalīties skolu darbībai un latviešu valodas apguvei veltītā tematiskā vakarā, kas notiks 2016. gada 2. maijā pulksten 18:00 Rīgas Latviešu biedrības nama 301. telpā. Referēs Bauskas Valsts ģimnazijas latviešu valodas un literātūras skolotāja Vija Cerusa. Tematiskais pieteikums: mācību priekšmets «Latviešu valoda» mūsdienīgā mācību procesā: veiksmes, problēmas un risinājumi. Priekšlasījumā uzzināsim par latviešu valodas mācību […]

2016. gada 4. janvārī pulksten 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) piedāvā filoloģijas doktores Ievas Zuicenas stāstījumu «Latviešu valoda un mēs». Referātā uzzināsim par paradoksiem, ar ko latviešu valodas aizstāvjiem ir bijis jāsaskaŗas no 90. gadiem līdz mūsdienām. Neatkarības atgūšana — tikai sākums Notikumu gaitu un vēsturiskos apstākļus Ieva Zuicena aprakstījusi […]

Latviešu valodas attīstības kopas (LVAK) 2015. gada 2. novembŗa sanāksmē pulksten 18.00 piedāvājam stāstījumu «Atskats uz Latviešu valodas attīstības kopas četrpadsmit darba gadiem». Kopš 2001. gada rudens, kad RLB paspārnē nodibinājās Latviešu valodas attīstības kopa, to vadījusi viena no dibinātājām, architekte Maija Sinka-Gobiņa. Turpmāko LVAK vadību viņa nodevusi divu drošsirdīgu filoloģu rokās: Vinetai Poriņai un […]

2014. gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu 02.02.2015. Rīgas Latviešu biedrības namā paziņojuši žūrijas pārstāvji Lita Silova, Ieva Kolmane, Vineta Poriņa un Juris Borzovs. Žūrijā šogad bija astoņi latviešu valodnieki un valodas praktiķi. Sīkāk šeit: «ausīši» (vārds), «aplikācija» (nevārds), «Nē, tā es neesmu. – Tu zini, kas es esmu!?» (teiciens). Foto: Krista Cērmane, Rīgas Latviešu […]

2014. g. 1. decembrī pulksten notika latviešu valodas attīstības kopas rīkots priekšlasījums: «Piektais locījums latviešu valodā: instrumentālis vai adesīvs?». Mūsu uzaicinātais lektors Elvis Krumholcs ar sevi iepazīstina intervijā. Pēc izglītības diplomēts komersants un personāla speciālists, taču pēc aicinājuma jau 19 gadus nodarbojas ar rakstisko tulkošanu. E. Krumholcs ir poliglots, kas valodas apguvis galvenokārt pašmācībā, brīvi […]