Search Results

[Drīzumā! — 2015. gada 7. decembrī 18:00 «Sistēmiskums bērnu valodā», Dr. habil. philol. Daces Markus stāstījums — rīko LVAK.] RLB latviešu valodas attīstības kopas 2013. gada 6. maija sanāksmē Dr. habil. philol. Dace Markus piedāvāja stāstījumu «Latviešu bērnu valoda 21. gadsimtā». Bērnu valoda ir viena no galvenajām zinātnieces interešu jomām līdzās fōnētikai un dialektiem. Vieta: Rīgas […]

Latviešu valodas attīstības kopa aicina noklausīties Dr. habil. philol. Daces Markus stāstījumu «Sistēmiskums bērnu valodā», kas notiks 7. decembrī pulksten 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā. «Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā» teikts, ka valoda ir «zīmju sistēma kā cilvēku sazināšanās un domu formulēšanas un izteikšanas līdzeklis runas un rakstu formā informācijas fiksēšanai, saglabāšanai un tālāknodošanai». Zīmju sistēma. […]

[Drīzumā! — 2015. gada 7. decembrī 18:00 «Sistēmiskums bērnu valodā», Dr. habil. philol. Daces Markus stāstījums — rīko LVAK.] Sabiedrībā varam saskatīt dažādus valodas prasmes līmeņus un, iespējams, ar tiem gluži cieši saistītu trejādu attieksmi pret valodas kvalitāti. Viens noskaņojums, ko maigi varētu saukt par “viselementārāko” – valodas kvalitāte man ir tikai neinteresants apgrūtinājums, lieka […]

ALDIS LAUZIS šai rakstā: par sen un plaši zināmu, stabilu atšķirību starp apzīmējumiem “vispārējs” un “vispārīgs”, kuŗus Izglītības un zinātnes ministrija un likumdevēji lieto aplami, kaut arī šo 1986. gadā iedibinājušos kļūdu ir lūgts izlabot jau vairākkārt. 2012. gadā raksta autors ar atklātu vēstuli čivinātavā vērsies pie izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa. 2013. gadā […]

Latviešu valodas attīstības kopa 2013. gadā

Posted: 29.01.2014. in Uncategorized

Gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptaujas aizsācēja – RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK.wordpress.com). 2013. g. aktīvitāšu pārskats.

Latviešu valodas attīstības kopai (LVAK) Rīgā ir grāmatu krājums, ko palīdzējušas sagādāt dažādas draudzīgas organizācijas un individuāli palīgi. Aicinām iepazīt, lietot šos izdevumus, diskutēt par tiem LVAK sanāksmēs (katra mēneša sākumā) vai sazināties ar kopu atsevišķi. “Latviešu valodas vārdnīca” – vārdu pareizrakstība, izruna, formas, nozīme. Valerija Bērziņa–Baltiņa un Jānis Bičolis. Izd. Amerikas Latviešu apvienība (ALA) […]