Latviešu valodas attīstības kopa

RLB LVAK — Rīgas Latviešu biedrības latviešu valodas attīstības kopa ir dibināta 2001. gadā un mūsdienu kontekstā turpina RLB Valodniecības nodaļas tradiciju (1904—1940).

Kopa rīko sanāksmes katra mēneša pirmajā pirmdienā pulksten 18:00, izņemot jūliju un augustu. Aicinām atnākt uz Latviešu biedrības namu Merķeļa ielā 13 arī jūs! Vakara lektors pastāsta par kādu temu, kas saistīta ar latviešu valodu; notiek diskusija. Ir iespējams ierosināt temas un piedāvāt savus priekšlasījumus, ja jums ir savs skatījums vai pētījumi par latviešu kultūru, valodu, literāras publikācijas u. t. t.

Reizi gadā LVAK, sadarbodamās ar rakstnieku savienību un terminoloģijas komisiju, kā arī citiem speciālistiem, rīko gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptauju.

2014. gadā sākusi darboties LVAK valodniecības darba grupa, kas sapulcējas vairākas reizes mēnesī. Tajā apspriežam dažādas jomas: terminoloģija, latviski vārdi, aizguvumi, jaunvārdi, nosaukumi jaunām parādībām; etimoloģija; latviešu valodas pareizrakstība (vārdnīcas izveide); presē un sabiedrībā lietojamā valoda; kā labot savārstījumus u. c.

LVAK ir palīdzējusi izdot grāmatas, no tām minama Rasmas Grīsles «Spēkildze» (I un II), «Heterotonu vārdnīca un heterotonijas pētījumi», Jāņa Kušķa «Mūsu valoda». Šie izdevumi, kā arī citas zinātniskas, pētnieciskas, socioloģiskas, gan populāras, gan retas valodniecības grāmatas ir ietvertas LVAK grāmatu krātuvē.

2007. g. 14. aprīlī, piedaloties vairākiem LVAK cilvēkiem, sarīkota konference «Kas valda valodu, valda prātu. Latviešu valoda okupāciju apstākļos.». Tās materiālus — 10 referātus okupācijas mūzeja biedrība ir izdevusi grāmatiņā ar tādu pašu nosaukumu; par salikumu klasiskajā latviešu pareizrakstībā rūpējusies Antra Mieze. Konference ievadīja īpašu izstādi okupācijas mūzejā.

LVAK un tās biedri lieto un atbalsta klasisko latviešu pareizrakstību, kuŗas izveidē, precīzēšanā un plašā ieviešanā sevišķa loma bijusi valodniekiem Jānim Endzelīnam un Kārlim Mīlenbacham. KLP lietoja Latvijas neatkarības pirmajā posmā, un tā dzīvo arī mūsdienās – latviešu trimdā Rietumos, arī vairāku apgādu, laikrakstu redakciju, zinātnieku un privātpersonu publikācijās Latvijā.

2015. gada 18.—24. aprīļa «Brīvajā Latvijā» izlasiet interviju ar RLB priekšsēdi G. Gailīša kungu:
«Rīgas Latviešu biedrības vēsture un darbība mūsdienās» (teksts klasiskajā pareizrakstībā!).

Ja citējat un pārpublicējat šo emuāru materiālus, ir jāpievieno norāde uz avotu – LVAK jaunumu vietni: http://LVAK.wordpress.com/.

Priekšlikumi un jautājumi?
Sazinieties ar LVAK vai
– savā pārlūkprogrammā abonējiet mūsu jaunumus (RSS sistēmā).

» About LVAK: English

Comments
  1. Oskars says:

    Labvakar.
    Kur varētu iesniegt ierosinājumu uz jaunvārdu?
    Ar cieņu Oskars.

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s