Mīlenbacham un Endzelīnam – piemineklis

Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) palīdz vākt ziedojumus valodnieku Kārļa Mīlenbacha un Jāņa Endzelīna piemineklim, ko cels pie Latvijas Universitātes. Par pieminekļa celšanu jau plašāk rakstīts un aicināts palīdzēt dažādās vietās. Maijas Sinkas rakstu par to var lasīt Amerikas pavalsts Dienvidkalifornijas «Latviešu informācijas biļetena» 2009. gada janvāŗa un februāŗa izlaiduma 21. lappusē (PDF).

Ziedojumi iemaksājami Rīgas Latviešu biedrības un Nacionālās kultūras attīstības fondam (reģ. nr. 40008036307; tālrunis/fakss 67226881):

konta numurs – LV33UNLA0002056469469,
obligāti norādīt maksājuma mērķi – «ziedojums Mīlenbacha un Endzelīna piemineklim»,
SEB bankas Rīdzenes filiāle, kods UNLALV2X.

Savukārt Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) vietnē jau parādīts pieminekļa mets – tēlnieka Gļeba Panteļejeva un architekta Andŗa Veidemaņa darinājums. Pieminekļa konkursu rīkoja LZA, Latvijas Universitāte un Rīgas Latviešu biedrība. Mākslinieks G. Panteļejevs jau iepriekš radījis ne tikai izstāžu darbus, bet arī Rīgai un latviešiem nozīmīgo, mūsdienīgo Oskara Kalpaka pieminekli Elizabetes ielā, kā arī okupācijas un terrora upuŗu piemiņas vietu – «melnas durvis uz nekurieni» pie kādreizējās VDK (KGB) ēkas Stabu un Brīvības ielas krustojumā.

Fotoattēlā – aplis parkā pie Latvijas Nacionālās operas un Latvijas Universitātes galvenās ēkas – iespējama vieta valodnieku piemineklim.

Jānis Endzelīns, Kārlis Mīlenbachs, piemineklis, valodnieki

Comments
  1. Es saprotu, ka projekts sakarā ar naudas trūkumu un domes atteikumu atļaut to nostāties uz piedāvāto vietu dēļ, ir atcelts. Ir šis tā?

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s