Rasmai Grīslei – Kārļa Mīlenbacha balva

2012. gada 19. janvārī filoloģijas doktorei Rasmai Grīslei – 90. dzimumdiena. Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) apsveic cienījamo valodnieci, nenogurdināmo pētnieci un dziļi zinīgu valodas kopēju! Priecājamies, ka šajā dienā notiek arī Kārļa Mīlenbacha balvas pasniegšana viņai, kuŗā piedalās RLB vadība un LZA pārstāvji.

Vairāki Rasmas Grīsles (1922–2013) darbu sējumi ir ietverti LVAK grāmatu krātuvē. Savukārt vietnē “Eraksti” ir elektroniski bez maksas lasāma R. Grīsles disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grada iegūšanai – “XVII gadsimta gramatikas kâ latviešu valodas vēstures avots”, zinātniskais vadītājs prof. Dr. J. Endzelīns (1958); arī R. Grīsles rakstu izlase “Spēkildze I” (2005).

“Rasma Grīsle izcēlusies ar godprātīgu stāju Latvijas nebrīves laikā, nesekoja konjunktūrai un tikai atjaunotās neatkarīgas valsts gados, viņa – nu jau krietnai gadu nastai par spīti – varēja turpināt darbu mūsu Latvijas Universitātē. Grīsle apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeni, bet šī viņai būs pirmā Latvijas akadēmiskā balva,” – jubilejas priekšvakarā vēstīja LVAK koordinātore Maija Sinka.

Klasiskās latviešu valodniecības vērtības ir dzīvas un kļūst arvien labāk pieejamas gan drukātā veidā un elektroniskajā saziņas vidē, gan arī klātienē – LVAK rēgulārajās sanāksmēs. LVAK pateicas R. Grīslei gan par domām, kas sniegtas sanāksmēs, gan par atsaucīgo viedokli gada vārdu vērtēšanā.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar LVAK.

Rasma Grīsle - grāmatas par latviešu valodu; Kārlis Mīlenbachs, balva, 2012.

Skatīt arī:

· Audioieraksti un fotografijas no Rasmas Grīsles un Rūdolfa Hofmaņa piemiņas sanāksmes 02.06.2014.
· 
02.06.2014. – RLB namā par latviešu valodas vērtību sargiem stāstīs Ingmars Zemzaris, Jānis Liepiņš un Pēteris Kļaviņš.

· 2014. g. 6. oktōbrī par valodnieci Rasmu Grīsli stāstīja Gizela Vilcāne.

· «Jāņa Endzelīna latviešu valodas propaideutikas lekciju kurss» (2010. g. iznākusi grāmata).

· Klasiskā latviešu pareizrakstība.

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s