Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens

2021. gada vārda rezultāts — pievienots 31.01.2022.
Iesūtiet mums savus vārda, nevārda, teiciena pieteikumus (un vērojumus par valodu) arī turpmāk! — gadavards@inbox.lv

Par akciju

Latviešu valodas attīstības kopa. Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (atkraste), 2016.

Latviešu valodas gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptauja notiek kopš 2003. gada katrā gadumijā. Materiāla apkopošanu, žūrijas darba koordinēšanu un rezultātu izsludināšanu veic RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) ar partneŗiem — Latvijas Rakstnieku savienību; vairāk nekā desmit gadus palīdzēja arī LZA Terminoloģijas komisija.

Aptaujas loma ir rosināt daudzpusīgu, pastāvīgu un argumentētu dialogu starp valodas lietotājiem, valodniekiem, sociolingvistiem, literātiem un publicistiem, skolotājiem, studentiem, plašas saziņas līdzekļiem, valsts iestādēm, sabiedriskiem darbiniekiem, izdevējiem, terminologiem, redaktoriem, tulkotājiem un vārdnīcu veidotājiem. Mūsu valodas attīstībai ir svarīgi, lai ikviens vērtīgs un interesants pamanījums (gan pozitīvs, gan negātīvs) nonāktu pie aptaujas žūrijas.

Iepriekšējo aptauju uzvarētāji — gada vārdi

2003 — zīmols
2004 — mēstule
2005 — smacenis
2006 — draugoties
2007 — ēnstrādnieks
2008 — talkot
2009 — glābējsilīte
2010 — zibakcija
2011 — staidzināt
2012 — ziemotne
2013 — pašbilde  (žargona vārds)
2014 — ausīši
2015 — atkraste
2016 — jaunuzņēmums
2017 — straumēt, straumēšana
2018 — zibmaksājums
2019 — notumse  (aizstāj vārdu «blekauts» vai gaŗākus skaidrojumus)
2020 — sejauts  (aizstāj vārdus «mutes un deguna aizsegs, maska»)
2021 — kvadrātkōds

Gada nevārdi

2003 — eiro
2004 — māsterplāns
2005 — centrs
2006 — hendlings
2007 — siera produkts
2008 — šis te… šo te…
2009 — saīsināt (darbiniekus)
2010 — pa lielam
2011 — konsolidēt
2012 — uzrunāt (problēmu)
2013 — dīlot, dīlošana, dīls
2014 — aplikācija  (pareizi: «lietotne»)
2015 — uzstādījumi
2016 — ekselence  (savienojumos „ekselences centrs“, „ekselences balva“)
2017 — transporti  (daudzskaitlī)
2018 — influenceris  (iesaka to aizstāt ar jaunvārdu «sliecinātājs»)
2019 — episki
2020 — vaibs  (pareizi: «gaisotne»; «noskaņa»)
2021 — sadarbspējīgs (burtiski pārcelts «interoperable»)

Gada spārnotie teicieni

2003 — «Zelta rokas»
2004 — «Valsts deg zilās ugunīs»
2005 — «Vanags noknāba cālīti»
2006 — «Paņēma un uzmeta»
2007 — «Bojāts horizontālais taimkods»
2008 — «Pārāk liela cilvēcība sabiedrībai nav saprotama»
2009 — «Un ko jūs saprotat ar polītisku atbildību?»
2010 — «Krāniem un buldozeriem jāstrādā lidostā»
2011 — «Rīkojums Nr. 2»
2012 — «Vilks paziņoja, ka Lapsas sūdzība par Zaķa pārkāpumu tiks izskatīta»
2013 — «Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās!»
2014 — «Nē, tā es neesmu.» — «Tu zini, kas es esmu!?»
2015 — «Salauztā slotaskāta krimināllieta»
2016 — «Mans dopings ir mana tauta»
2017 — «Vislabāk ir dzemdēt Latvijā!»
2018 — «Izkāp no telefōna!»
2019 — «Man nav Pandoras lādes, no kurienes es jums varu paņemt šo atalgojumu!»
2020 — «Mēs paliekam darbā jūsu dēļ. Jūs palieciet mājās mūsu dēļ!»
2021 — «Ļoti labi jūtos — es neko nejūtu!»

Trīs nōminācijas — ko var iesūtīt?

Gada vārds — spilgtākais un trāpīgākais no tiem pēc latviešu valodas likumībām veidotajiem vārdiem, kas attiecīgajā gadā* izskanējuši pirmo reizi, iemantojuši vai atguvuši populāritāti vai arī lietoti ar šim gadam raksturīgu jaunu vai īpašu nozīmi.

Gada nevārds — spilgtākais no nejēdzīgi darinātiem vai nevajadzīgi aizgūtiem vārdiem, kas attiecīgajā gadā* parādījušies vai manāmi izplatījušies, vai arī jau pazīstamiem vārdiem, kas šajā gadā plaši lietoti neiederīgā vai nevajadzīgi sagrozītā nozīmē (piemēram, pēc citu valodu parauga). Nevārdi ir nekoptas, steidzīgas, piesārņotas, neskaidras, citu kultūru ietekmētas vai ākstīgas valodas iezīme. Tie var pastāvēt daudzus gadus līdz apnikumam, bet arī parādīties no jauna. Nekad nav par vēlu nevārdus aizstāt ar latviskiem ekvivalentiem.

Gada spārnotais teiciens — spilgtākais vai dīvainākais no teicieniem, kas attiecīgajā gadā* īpaši bieži lietoti vai tikuši sabiedrībā sevišķi pamanīti.

Pieteicējus aicinām arī norādīt, kur vārds vai teiciens dzirdēts, kādā publikācijā tas lasīts un kādā sakarībā lietots. Gada vārda kandidāts — kādu nejēdzīgu vārdu tas aizstāj vai kādu jaunu jēdzienu labi izteic. Gada nevārda kandidāts — kāpēc tas ir uzmācīgs, kāds cits vārds labāk derētu tā vietā un kāpēc pieteiktais nevārds ir sistēmiski nepieņemams, neērts latviešu valodā. Lasiet vēl — nevārda īpašību apraksts un dažādu nevārdu saraksts!

Gada teiciena gadījumā — vēlams precīzi dokumentēt runātāju (laiks; vieta; raidījuma, skaņas vai videoattēla ieraksts tīmeklī — ja pieejams) un pateikto frazi, tās priekšvēsturi, tālāko izplatīšanos.

E-pasta adrese pieteikumiem — gadavards@inbox.lv darbojas visu gadu.

______
* Domāts gads, kuŗam beidzoties, tiek rīkota aptauja. Piemēram: 2023. gada janvārī tiks apkopoti, izvērtēti un izsludināti 2022. gada rezultāti. Gadiem ritot, jaunvārdi ir uzkrāti vārdnīcā.

Gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens. Aptaujas rīkotāja - latviešu valodas attīstības kopa.