Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens

Jau gaidām 2016. gada pamanījumus — gada vārda, nevārda, spārnotā teiciena un savārstījuma katēgorijās! Adrese iesūtīšanai: gadavards@inbox.lv.

Rezultāti 2015. g. aptaujā (25.01.2016.):
gada vārds — «atkraste»,
gada nevārds — «uzstādījumi»,
gada spārnotais teiciens —«Salauztā slotaskāta krimināllieta»,
gada savārstījums —«Instrukcija bērna lietošanai skolā»,
gada latviskākais teiciens (RLB īpašā balva) — «Ikviens, kas ēd no rokas, vismaz pāris reizes gribējis tajā iekost».

Atskats uz 2015. gada aptaujas gaitu

Iesniegtie vārdi un nevārdi, valodas kļūdas, dīvaini nosaukumi – galīgie rezultāti (28.01.2016.):
RLB.LV/sakums?b=1&lbu=63568
(atjaunota saite!)
RLB.LV/sakums/quotatkrastequot-quotuzstadijumsquot-quotsalauzta-slotaskata-kriminallietaquot–2015-gada-vards-neva

Starprezultāti (11.01.2016.):
RLB.LV/sakums/gada-vards-nevards-un-sparnotais-teiciens-2015

Par akciju

Latviešu valodas gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptauja notiek kopš 2003. gada katrā gadumijā. Materiāla apkopošanu, žūrijas darba koordinēšanu un rezultātu izsludināšanu veic RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) ar partneŗiem – LZA Terminoloģijas komisiju un Latvijas Rakstnieku savienību.

Aptaujas loma ir rosināt daudzpusīgu, pastāvīgu un argumentētu dialogu starp valodas lietotājiem, valodniekiem, sociolingvistiem, literātiem un publicistiem, skolotājiem, studentiem, plašas saziņas līdzekļiem, valsts iestādēm, sabiedriskiem darbiniekiem, izdevējiem, terminologiem, redaktoriem, tulkotājiem un vārdnīcu veidotājiem. Mūsu valodas attīstībai ir svarīgi, lai ikviens vērtīgs un interesants pamanījums (gan pozitīvs, gan negātīvs) nonāktu pie aptaujas žūrijas.

Iepriekšējo aptauju uzvarētāji – gada vārdiLatviešu valodas attīstības kopa. / Gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens. 2003-2013... Aicina pieteikt gada vārdu. Jaunvārdi, termini, atvasinājumi, salikteņi, vārdi un nevārdi. Valodnieki, literārā valoda.

2003 – zīmols
2004 – mēstule
2005 – smacenis
2006 – draugoties
2007 – ēnstrādnieks
2008 – talkot
2009 – glābējsilīte
2010 – zibakcija
2011 – staidzināt
2012 – ziemotne
2013 – pašbilde (žargona vārds)
2014 – ausīši
2015 — atkraste
2016 — … ?

Gada nevārdi

2003 – eiro
2004 – māsterplāns
2005 – centrs
2006 – hendlings
2007 – siera produkts
2008 – šis te… šo te…
2009 – saīsināt (darbiniekus)
2010 – pa lielam
2011 – konsolidēt
2012 – uzrunāt (problēmu)
2013 – dīlot, dīlošana, dīls
2014 – aplikācija (ja domāta lietotne, lietojumprogramma)
2015 — uzstādījumi
2016 — … ?

Gada spārnotie teicieni

2003 – «Zelta rokas»
2004 – «Valsts deg zilās ugunīs»
2005 – «Vanags noknāba cālīti»
2006 – «Paņēma un uzmeta»
2007 – «Bojāts horizontālais taimkods»
2008 – «Pārāk liela cilvēcība sabiedrībai nav saprotama»
2009 – «Un ko jūs saprotat ar polītisku atbildību?»
2010 – «Krāniem un buldozeriem jāstrādā lidostā»
2011 – «Rīkojums Nr. 2»
2012 – «Vilks paziņoja, ka Lapsas sūdzība par Zaķa pārkāpumu tiks izskatīta»
2013 – «Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās!»
2014 – «Nē, tā es neesmu.» – «Tu zini, kas es esmu!?»
2015 —«Salauztā slotaskāta krimināllieta»
2016 — … ?

Atskats uz 2014. gada aptaujas gaitu

Raksts par nevārdiem portālā «Satori» (28.02.2015.) :
«2014. gada nevārdu mudžeklis gaida spārnotu atrisinājumu»
satori.lv/raksts/8604/2014_gada_nevardu_mudzeklis_gaida_sparnotu_atrisinajumu

Akcijas pirmo dienu iesūtījumi (14.01.2015.):
rlb.lv/sakums/2014-gada-vards-nevards-sparnotais-teiciens–aptauja-ir-sakusies
Akcijas starprezultāti (21.01.2015.) :
rlb.lv/sakums/gada-varda-nevarda-un-sparnota-teiciena-iesutisana–vel-lidz-26-janvarim-

Rezultāti (02.02.2015.):
2014. gada vārds «ausīši», nevārds «aplikācija», spārnotais teiciens «Nē, tā es neesmu. – Tu zini, kas es esmu!?»

Trīs nōminācijas — ko var iesūtīt?

Gada vārds – spilgtākais un trāpīgākais no tiem pēc latviešu valodas likumībām veidotajiem vārdiem, kas attiecīgajā gadā* izskanējuši pirmo reizi, iemantojuši vai atguvuši populāritāti vai arī lietoti ar šim gadam raksturīgu jaunu vai īpašu nozīmi.

Gada nevārds – spilgtākais no nejēdzīgi darinātiem vai nevajadzīgi aizgūtiem vārdiem, kas attiecīgajā gadā* parādījušies vai manāmi izplatījušies, vai arī jau pazīstamiem vārdiem, kas šajā gadā plaši lietoti neiederīgā vai nevajadzīgi sagrozītā nozīmē (piemēram, pēc citu valodu parauga).

Gada spārnotais teiciens – spilgtākais vai dīvainākais no teicieniem, kas attiecīgajā gadā* īpaši bieži lietoti vai tikuši sabiedrībā sevišķi pamanīti.

Pieteicējus aicinām arī norādīt, kur vārds vai teiciens dzirdēts, kādā publikācijā tas lasīts un kādā sakarībā lietots. Gada vārda gadījumā – kādu nejēdzīgu vārdu tas aizstāj vai kādu jaunu jēdzienu labi izteic. Gada nevārda gadījumā – kāpēc tas ir uzmācīgs, kāds cits vārds labāk derētu tā vietā un kāpēc pieteiktais nevārds ir sistēmiski nepieņemams, neērts latviešu valodā. Gada teiciena gadījumā – vēlams precīzi dokumentēt runātāju (laiks; vieta; raidījuma, skaņas vai videoattēla ieraksts tīmeklī – ja pieejams) un pateikto frazi, tās priekšvēsturi, tālāko izplatīšanos.

E-pasta adrese pieteikumiem – gadavards@inbox.lv darbojas visu gadu.

______
* Domāts gads, kuŗam beidzoties, tiek rīkota aptauja. Piemēram: 2016. gada janvārī tiks apkopoti, izvērtēti un izsludināti 2015. gada rezultāti.

Gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens (aptauja). 2012: ziemotne (jaunvārds); uzrunāt problēmu; Vilks paziņoja, ka Lapsas sūdzība par Zaķa pārkāpumu tiks izskatīta. Pieteikt gada vārdu, nevārdu. Jaunvārdi, izteicieni, spārnotas frazes. Kontakti, kontaktinformācija.