Jaundarinājumu un jaunvārdu vārdnīca

Dictionary, glossary, Latvian language, online community input and discussion. Jaunvārdi, neoloģismi, termini, leksikoloģija, leksikografija, etimoloģijas pētījumi, izcelsme, vārdu nozīme. Jaunvārdi latviešu valodā un jaunvārdu veidošana, lietojums, vēsturiski un mūsdienīgi piemēri, sinonimu nozīme; diskusija internetā. Angļu valodas ietekme.LVAK publiskajās diskusijās apspriestie termini tiek alfabētiski pārskatāmā veidā un kopā ar gūtajām atziņām ievietoti šeit. Jāievēro, ka terminu darināšanas laiks, konteksts un formas veiksmīgums katrā gadījumā ir atšķirīgs. Šī vārdnīciņa nav normātīvs dokuments, tomēr rāda, kāda vārdu uzbūve būtu pareizāka. Skaidroti daži svešvārdi, norādīti sinonimi.

Airīna
angliski: Irene
etimoloģija: grieķu – “Eirēne”, “Erēne”.
nozīme: sieviešu vārds, literāra personāža vārds; viesuļvētrai dots nosaukums

aktīvēt
nozīme: padarīt aktīvu, iedarbināt

aktīvizēt
nozīme: padarīt aktīvāku

arendātors
saistīti vārdi: arendācija, arenda

banjans
nozīme: koks, augs (tā augļi ir vīģu paveids)

burtkalis
akmens apstrāde: īpaša ierīce, kas dzen ar lielu spiedienu smilšu strūklu
vāciski: Strahlgeräte für Steinmetzbetriebe
trūkumi: tas nozīmētu cilvēku, kas kaļ burtus, ne ierīci

burtu kaļamā mašīna

chunchuzi
nozīme: nav precīzi zināma: tauta Mandžūrijā vai laupītāji kādā reģionā
izruna: abus “ch” izrunā kā cietu [x], skatīt klasisko latviešu pareizrakstību!
avots: Svešvārdu vārdnīca – rediģējis Endzelīns; J. Grīziņa “Vārnu ielas republika” (1929. g.); Latviešu konversācijas vārdnīcas 3. sēj.(R., 1928-1929)
trūkumi: oriģinālvalodā nav “ch”, bet “h” – skatīt vārdu “hunhuzi”!

cipariskot

ciparisks

ciparot

čivināt
nozīme: ievietot kādu paudumu tviterī; lietot tviteri
angliski: to tweet; to use Twitter

čivinātava
nozīme: vietne Twitter
skatīt arī: čivināt

daudzzaris
piezīme: iespējams, okāzionālisms
nozīme: “pasaule šo amatu pazīst kā multimākslinieks vai polimats“.
avots: http://engelis.mplab.lv/engelis_par.html  (piezīme: vēlāk teksts mainīts – “daudzdaris“)

digitālizēt

dizaineris, dizainers
piezīme: praksē eksistē abas formas

etimoloģija
nozīme: vārda vai kāda cita valodas vienuma izcelsme

florīns
nozīme: kopš 13. gadsimta Florencē kalta zelta monēta
italiski: http://it.wikipedia.org/wiki/Fiorino
angliski: http://en.wikipedia.org/wiki/Florin
variācija: fjorino

gafelšoneris
nozīme: kuģu tips
variācija: gafeļšoners

gaidītava
nozīme: vieta, telpa, kur gaida
avots: Krievu-latviešu celtniecības terminu vārdnīca (1998).

gaisa strūklis

gaiskāpis
iespējama nozīme: vertikālas pacelšanās un nolaišanās lidmašīna, http://lv.wikipedia.org/wiki/Vertikālas_pacelšanās_un_nolaišanās_lidmašīna
angliski: http://en.wikipedia.org/wiki/VTOL

gūgle

gūglēt
piezīmes: atvasināts no formas “gūgle”

gūglis

gūgļot
piezīmes: atvasināts no formas “gūglis”

hibridkaŗš
(hibridisks kaŗš; morfoloģija “hibrids” + “kaŗš”
vārdā “hibrids” abās zilbes “i” īss; tāpat arī atvasinājumos;
avots: ALA vārdnīca)

hibridtrollis
(hibridkaŗā iesaistīts tīmekļa trollis)

hunhuzi
nozīme: nav precīzi zināma: tauta Mandžūrijā vai laupītāji kādā reģionā
angliski: http://en.wikipedia.org/wiki/Honghuzi
poliski: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hunhuzi
ķīniski: “hunghutce”
variācija: chunchuzi (sk.!)

ieciparot

ieviju reklāma
nozīme: reklāma, kas ievīta informācionālā vidē tā, ka nešķiet no tās saturiski un veidoliski atšķirīga
angliski:
“native advertising”, http://en.wikipedia.org/wiki/Native_advertising
apspriests: http://twitter.com/LVAK_valoda/status/826195169703821312

kādenis
nozīme: īpašības vārds, adjektīvs
avoti: Endzelīns

klaidsmilts
nozīme: klejojošās kāpas smiltis
variācija: klaidsmiltis

kultīvēt
piezīme: iespējams, morfoloģiski pareizāka forma nekā “kultivēt”; šai ziņā līdzīgs noriseņiem “aktīvēt”, “motīvēt”

lāzerstrūklis

mazgulis
nozīme: mazgājamais sūklis
avoti: Endzelīns

miskaste
etimoloģija: atkritumi – Austrijas vācu valodā “Mist”; sal. arī “Mistschaufel”, “Mistkübel”
variācija: mizkaste

Mīkōls
nozīme: leišu vīriešu vārda “Mykolas” latviskā rakstība
izruna: [mīkōls]
etimoloģija: Michael, Michał (tāda pati kā latviešu vārdam “Miķelis”)

Mīkuls
nozīme: vīriešu vārds Ziemeļlatgalē
etimoloģija/parallēles: Michael, Michał, Mykolas

moskovīti
nozīme: etnicitāte (vēsturiska)

muskovīts
nozīme: minerāls
angliski: http://en.wikipedia.org/wiki/Muscovite

neoloģisms
nozīme: jaunvārds, nesen darināts un apritē ienācis vārds.
piezīme: jaunvārds nav jebkuŗš nesen iepazīts vārds, piemēram, pēc sen zināmiem vai pēdējā laikā precīzētiem likumiem veidoti īpašvārdu atveidojumi latviskā rakstībā (“Kijeva”, “Kijiva”), kā arī svešķermeņi, kas vispār nav latviešu valodas vārdi (“Skype“), kropļotā rakstībā veidoti uzraksti (“Laacis”).
piemēri: “skaipot”, “temturis”, “tviteŗpērle”.

nōminācija

nōminēt
(gaŗš ō tāpat kā vārdos “nōmens”, “nōmināls”, “nōminātīvs”)

norisenis
nozīme: darbības vārds, verbs
avoti: Endzelīns

priekšrāde
nozīme: ‘presentation’, prezentācija (ekrānā)
avoti: «Jaunvārdu konkursa gadam beidzoties» – 29.12.1997. «Diena», Valentīna Skujiņa.

saciparot      

skrūvspārnis
nozīme: helikopters

smilšu strūklis

spējraisis
nozīme: ‘coach’, cilvēka īpašību attīstīšanas veicinātājs, vingrinātājs, palīgs.
nevēlams: «koučs», «kouča»/«kouče», «koučings», «potencētājs».
avots (1):
«Gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena iesūtīšana», RLB vietne 26.01.2015.;
avots (2): pirmoreiz – Aldis Lauzis čivinātavā 14.06.2014.

staigulis
medicīna: rāmis (bieži – ar ritentiņiem), ko lieto tie, kam grūti staigāt – veci ļaudis, invalidi.
angliski: walker, walking frame, Zimmer frame – (a)
nevēlami varianti: soļotājs, staigājamais galdiņš, staigājamais rāmis
piedāvāti papildu varianti: gājulis, teceklis, gāju rīks, gājrīks, gājpalīgs, ejampalīgs, staigājampalīgs
vēres: (1)(2), (3)

strauklis

straukt
nozīme: likt strūkt jeb likt plūst strūklā

strūklas kalts

strūklis

strūklrakstis
trūkumi: grūti veidot ģenitīvu un daudzskaitļa locījumus

smilšrakstis

šļāce
nozīme: duša

______

Apskatīt šo terminu izpētes procesu, gūt plašākas atziņas un skaidrojumus, piemēram, angļu valodā, kā arī izteikt savus kommentārus varat šajā LVAK vietnes lapā: “Jaunākie termini (meklējumi un diskusijas)”.

Par ortografiju skatīt lapu “Klasiskā latviešu pareizrakstība”.

Advertisements