Search Results

LVAK piedāvā filoloģijas maģistra Egīla Skudras stāstījumu «Par dažām leksiskām grupām: literārā valoda, aizguvumi, svešvārdi, dialektismi, apvidvārdi u. c.», ko varēs noklausīties 2015. gada 4. maijā pulksten 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā. Ieeja brīva. Egīls Skudra mūsu kopas sanāksmēs iepriekšējos gados referējis par bērnu valodu un par paša veidotu tēzauru: «Latviska tematiskā vārdnīca» (2011). Senākais […]

2011. g. 3. janvārī filologs Egīls Skudra sniedz priekšlasījumu par saviem pētījumiem – “Tematiskās vārdnīcas un sēmazioloģija“. Laiks – pirmdien, 2011. gada 3. janvārī plkst. 18:00. Vieta – Rīgas Latviešu biedrības namā, Rīgā, Merķeļa ielā 13, 301. telpā (no vestibila – kāpnes pa kreisi, 2. stāvā). RLB LVAK lekcijas ir brīvi apmeklējamas, tās notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā pulksten […]

Pirmdien, 2019. gada 4. novembrī pulksten 18:00 aicinām noklausīties priekšlasījumu «Tematiskās vārdnīcas – īsa vēsture».   Referents — valodnieks, filologs Egīls Skudra. Vieta: Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13. Ieeja brīva. Rīko Latviešu valodas attīstības kopa.    

Aicinām uz Rīgas Latviešu biedrību noklausīties lielisku valodniecisku referātu! Latviešu valodā ir ap 50 dažādu fōnēmu (skaņu). Ne katrs valodas lietotājs, lasīdams pamatrakstībā rakstītu vai drukātu tekstu, spēj viegli saprast, kad izrunājami šaurie un kad platie [e], [ē]. Retākā, svešākā vārdā nedrošība var būt arī gar “dz” izlasīšanu – viena skaņa vai divas? Dīvaini, bet […]

Valoda mūs bagātina, un kāda daļa no mums ik palaikam paveic kādu mazāku vai lielāku darbiņu, lai savukārt bagātinātu, koptu, pētītu, ar prātu mēģinātu izprast, ar sirdi izjust un gādīgi sargāt pašu valodu. Tam pamats ir rosīga, zinībās balstīta attieksme, uztvērīga, vienlaikus visiem kopīga un katram sava skaistuma izjūta. Pasakāma, uzrakstāma, sadzirdama, saudzējama, spēcināma, daudzināma! […]

Jaunvārdu vārdnīca

Posted: 23.09.2013. in

LVAK publiskajās diskusijās apspriestie termini (kā arī gada vārda aptaujā ar skaidrojumiem un pamatojumiem mums iesniegti un par noderīgiem atzīstami vārdi) tiek kārtoti alfabētiski un tad pārskatāmā veidā ievietoti šajā lapā. Daļa šeit ievietoto vārdu ir jau senāk radušies jaunvārdi, taču tie der kā labs paraugs. Vārdu rašanās konteksts, nozare un tas, vai termini ir […]

Latviešu valodas attīstības kopai (LVAK) Rīgā ir grāmatu krājums, ko palīdzējušas sagādāt dažādas draudzīgas organizācijas un individuāli palīgi. Aicinām iepazīt, lietot šos izdevumus, diskutēt par tiem LVAK sanāksmēs (katra mēneša sākumā) vai sazināties ar kopu atsevišķi. “Latviešu valodas vārdnīca” – vārdu pareizrakstība, izruna, formas, nozīme. Valerija Bērziņa–Baltiņa un Jānis Bičolis. Izd. Amerikas Latviešu apvienība (ALA) […]