04.10.2010. – G. Ločmele par reklāmas valodu LR pirmās neatkarības laikā

Posted: 28.09.2010. in kultūra, sastatāmā, valodas prakse, valodniecība, valodnieki
2010. gada 4. oktōbrī turpinās LVAK valodniecisko priekšlasījumu rudens serija.
Pulksten 18:00, Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, prof., Dr. philol. Gunta Ločmele stāsta par Latvijas Republikas pirmās neatkarības gadu reklāmas valodu. Ieeja brīva visiem interesentiem.
G. Ločmele kopš 1988. gada strādā Latvijas Universitātē, tagadējā Moderno valodu fakultātē. Gadu gaitā publicēdama itin daudzus zinātniskus un populārzinātniskus rakstus – it sevišķi par reklāmas valodas formu un saturu dažādos mūsdienīgos kontekstos, Gunta Ločmele analizē valodu, valodniecību, tulkošanu un terminoloģiju. Plašāk: LU vietnē.

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s