Rezultāti: 2011. gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens…

Posted: 09.01.2012. in latviešu valoda

Gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena 2011. gada aptaujas rezultāti tika paziņoti preses konferencē 2012. gada 16. janvārī.

Staidzināt ... gada vārds 2011. Suņa staidzināšana, staidzinātājs, staidzinātava...

2011. gada vārds – «staidzināt».Tāpat kā «guldināt», «peldināt», «veicināt», «applūdināt», «rosināt», «skumdināt», «saskābināt», «birdināt» tas ir labs piemērs kauzātīvo darbības vārdu darināšanai latviešu valodā.Šie vārdi nozīmē ‘likt vai izraisīt, ka kāds vai kaut kas: guļ, peld vai peldas, veicas, applūst, rosās vai rosīgi norit, skumst, saskābst, birst‘.
«Staidzināt» – ‘likt staigāt vai pastaigāties’ (piem., sunim).

2011. gada vārds – “staidzināt“;
2011. gada nevārds – “konsolidēt“;
2011. gada spārnotais teiciens – “Rīkojums Nr. 2“.

9. janvārī jau ziņojām par 2011. gada vārda aptaujas starprezultātiem. Kopš akcijas izsludināšanas decembrī LVAK bija saņēmusi samērā interesantus priekšlikumus, kas kandidēja uz GADA VĀRDA godu (to vidū —  vairāki jaunvārdi):

– “dūgla(“dūmi” + “migla”) — jauns latvisks sinonims vārdiem “smogs” jeb “smacenis“);
– “tējotava“;
– “cenplēsis“;
– “staidzināt” (piemēram, suņus);
– “varējums“;
– “lielumkārt” (Juŗa Rubeņa lietots “pa lielam” aizstājējs).

Par GADA NEVĀRDU varētu kļūt kāds no svešvārdiem, ko līdzīgi kā 2005. gada nevārdu “centrs” lieto pārmērīgi bieži, tādējādi padarot valodu svešādu, pārspīlēti formālu vai arī noplicinot to —

– “perkusijas“;
– “komūnicēt*;
– “šovs“;
– “atraktīvs“;
– “emōcijas**;
– “funkcionēt“;
– “performance“;

tomēr īpašu satraukumu vai izbrīnu rada netulkotu angļu vārdu lietošana pat tad, ja tiem jau ir atrastas labas latviskas atbilsmes – vai tiešām tādi nozaŗu žargonismi būtu jālieto oficiālās runās? –

– “hinti” (ieteikumi, padomi);
– “kūkiji” (sīkdatnes);
– “onlainā” (tiešsaistē; šo aplam lieto arī draugiem.lv);
– “suplaičeini” (piegādes ķēdes);
– “jūzkeiss” (lietojuma piemērs, lietojuma gadījums);
– “vorkflou” (darbplūsma);
– “piekonektēties” (izveidot savienojumu, pieslēgties)…?

LVAK skatījumā daži no iesūtītajiem vārdiem pat nav ne gada vārdi, ne nevārdi, bet varētu būt aizsākums jaunai nōmināciju katēgorijai “VALODAS BRĪNUMS“:

– “brokasteri(“Belvita” brokastu cepumi);
– “ekrānšāviņš(LZA akadēmiskajā terminu datubazē – “ekrānuzņēmums”; angliski – screenshot);
– “palielināt par pusi(pārveidots rusisms “palielināt uz pusi”).

Aplūkojot, kādi SPĀRNOTIE TEICIENI tikuši iesniegti 2011. gadā, redzama sabiedrības interese par Latvijas polītiku, financēm un publiskās runas kvalitāti vispār.

V. Zatlers – “rīkojums Nr. 2” un “tikai ar tankiem“;
J. Urbanovičs – “pašcieņas bruņinieki“;
N. Ušakovs – par “Latvijas atrašanos vienotā Krievijā” kā gadsimta lielāko veiksmi;
A. Šlesers – ka viņam neesot jārunā “Raiņa stilā Aspazijas vārdiem“;

savukārt finanču pakalpojumu reklāmēšana ir likusi valodas lietotājiem pamanīt – jau ar irōniju, ka:

ar mūsu banku viss ir kārtībā“;
naudas pietiek, uztraukumam nav pamata“;
bankrots nedraud“.

Saistītas temas:   jaunvārdi;   salikteņi.

latvāņi - augi, latvānis; giant hogweed; heracleum; gada vārds, nevārds, jaunvārdi 2011

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s