02.09.2013. – Māris Ķirsons: «Kam pieder mana pagātne, tam pieder mana nākotne»

Posted: 26.08.2013. in konstrukcijas, latviešu pareizrakstība, latviešu valoda, nacionālisms, padomju okupācijas gadi, psīcholoģija, sabiedrība un polītika, videomateriāli

Līdz ar rudeni atsākas RLB latviešu valodas attīstības kopas ikmēneša priekšlasījumi. Mēneša pirmajā pirmdienā – 2013. gada 2. septembrī LVAK viesis: Mag. theol. un Mag. psīch. Māris Ķirsons ar stāstījumu «Kam pieder mana pagātne, tam pieder mana nākotne». Sanāksme sākas plkst. 18:00 un ilgst apmēram pusotru stundu, ieskaitot diskusiju.  Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.

Māŗa Ķirsona dzimtā pilsēta ir Auce, bet trimdas laiks pavadīts Vācijā un kopš 1949. gada Amerikas Savienotajās Valstīs (Čikagā, Filadelfijā), darbojies arī Kanadā (Otavā). Vispirms iegūts bakalaura grads filosofijā un vēsturē, tad maģistra grads teoloģijā (1967); 90. gadu pirmajā pusē arī maģistra grads ģimenes un laulību terapijā.Māris Ķirsons Strādājis par garīdznieku, paidagogu, piedalījies sabiedriskās un polītiskās aktīvitātēs, 80. gadu protestos pret Baltijas valstu okupāciju; ar savu darbu cenšas palīdzēt pārvarēt alkoholismu un narkomaniju. Latvijā M. Ķirsons lasa lekcijas maģistrantiem (praktiskajā psīcholoģijā) un skolotājiem.

2011. gadā Māris Ķirsons pauž: «Valoda parāda cilvēka saskarsmi ar savu dvēseli un savu līdzcilvēku.». Viņaprāt, valoda atspoguļo pagātni, kuŗu objektīvā, tiešā veidā piedzīvot vairs nevar, bet kuŗu cilvēks neizbēgami izjūt un vērtē atkal.

M. Ķirsonam tuva ir Endzelīna pareizrakstība, tāpēc viņš arī palīdzējis nogādāt uz Kanadu Rasmas Grīsles un Jāņa Kušķa grāmatas.

Vairāk par M. Ķirsonu var lasīt tiešsaistes enciklopaidijā «Latvijas ļaudis».

Uz 2. septembŗa priekšlasījumu aicināti visi interesenti.

Sarīkojumu organizēja latviešu valodas attīstības kopa (LVAK).

Priekšlasījuma videoieraksts.
Chronometrāža:
• ievadvārdi: 0:00 — 3:10,
• Māŗa Ķirsona stāstījums: 3:10 — 50:35,
• jautājumi, diskusija: 50:35 — 1:03:49,
• M. Ķirsons par pareizrakstības jautājumu un polītisko gribu Latvijā: 1:00:44 — 1:02:44.

www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s