Latviešu valodas attīstības kopa 2013. gadā

Posted: 29.01.2014. in Uncategorized

Kopsavilkums par paveikto, ieskats mūsu tematisko sanāksmju daudzveidībā.

Vai valodas kopšana mūs var vienot KATRU dienu? Latviešu valodas attīstības kopa mūsdienu kontekstā turpina darbu, ko veica RLB Valodniecības nodaļa (1904—1940), kuŗu vadīja latviešu valodas kopēji Kārlis Mīlenbachs, Jānis Endzelīns.

Vai valodas kopšana mūs var vienot KATRU dienu?

2013. gadā LVAK sarīkojusi 10 priekšlasījumus, un to kopējā statistika ir šāda.
Runātāji – 5 diplomēti valodnieki, 1 literāts un 4 citu nozaŗu pārstāvji.

Visvairāk priekšlasījumu bijis
par praktiskiem valodas aspektiem – 3,
par valodu polītiskā un sabiedriskā skatījumā – arī 3;
par valodnieku darbiem un personībām – 2;
par vēsturiskiem valodas aspektiem – 1;
par kultūru, zinātni, reliģiju – 1.

LVAK vietnes lapas 2013. gadā apskatītas 9220 reižu. Kā jau parasti, visplašāko interesi raisa gada vārds, nevārds un teiciens, pareizrakstība un jaunvārdi. Daudz apmeklētāju no Latvijas un kontinentālajām Eiropas valstīm; arī no “anglosfairas” jeb ASV un Lielbritānijas kopā vairāk nekā pustūkstotis. No Brazilijas gan tikai 1 skatījums gada laikā, kas šķiet izskaidrojams ar attālumu un kultūras atšķirībām – un tomēr Brazilija ir piektā lielākā pasaules valsts gan pēc ļaužu skaita, gan platības, un vai tad tur nav latviešu emigrantu? Vairāk apmeklētāju gribētos no Kanadas, Austrālijas un Īrijas, kas šai gadā sasniegušas diezgan pieticīgu vidējo skatījumu skaitu – tikai 19,7.

Ja domājat, vai vērts nākt uz kādu no LVAK turpmākajām tematiskajām sanāksmēm, piedāvājam atskatīties uz 2013. gada temu sarakstu. Sanāksmes notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā (izņemot jūliju un augustu; retumis datumu mainām valsts brīvdienu dēļ).

07.01.2013.    Inta Freimane: «Dažas iezīmes valodas funkcionēšanā»
04.02.2013.    Jānis Mežaks: «Valodnieku Mīlenbacha un Endzelīna mantojuma sargāšana trimdas latviešu rakstu valodā»
04.03.2013.    Dzintra Paegle: «Par Jāņa Endzelīna un Pēteŗa Šmita Izrunas un rakstības vadoņa vārdu sarakstu»
08.04.2013.    Juris Baldunčiks: «Vēsturisks pārskats par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā»
06.05.2013.    Dace Markus: «Latviešu bērnu valoda 21. gadsimtā»
03.06.2013.    Jurģis Šuba: «Vai 1. Mozus jeb Radīšanas grāmata ir ticama? Dabzinātnisku un kultūrvēsturisku dotumu analize.»
02.09.2013.    Māris Ķirsons: «Kam pieder mana pagātne, tam pieder mana nākotne» (ir videoieraksts)
07.10.2013.    Jānis Elsbergs: «Valodas normas un valodas dabiskums»
04.11.2013.    Rūta Augstkalne: «Atmiņas par valodnieku Alvilu Augstkalnu»
02.12.2013.    Arnis Šablovskis: «Gunāra Astras „Pēdējais vārds“. Kas mainījies?»

Turpmākie jaunumi – LVAK.wordpress.com.

www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org

Advertisements

Kommentāru lodziņš:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s