Archive for the ‘Inta Freimane’ Category

2014. gada 3. martā plkst. 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā LVAK rīkoja ikmēneša tematisko sanāksmi. Šoreiz piedāvājām Juŗa Baldunčika stāstījumu «Kalki un puskalki latviešu valodā — pelēkais plankums latviešu leksikoloģijā». Fotografijas no šā vakara — «Feisbukā». Juris Baldunčiks ir filoloģijas doktors, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesors un 2013. gadā kļuva par Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdi.

LVAK vietnē ir raksts par šo tematiku:

Citu valodu atdarinājumi: «veiksmes stāsts», «karstvieta», «galvas telefōns», «pielietot», «patērnieciska attieksme», «skrūvspārnis». — Vai KALKI iederas latviešu valodā?
(Valters Feists, 21.02.2014.)

 


 

www.sif.lv -- www.eeagrants.lv -- www.eeagrants.org

 


 

RLB latviešu valodas attīstības kopa 2013. gadu atklāj ar valodnieces Intas Freimanes stāstījumu “Dažas iezīmes valodas funkcionēšanā”.

Vieta: Rīgas Latviešu biedrības nams, Rīgā, Merķeļa ielā 13, otrā stāva 301. telpā.
Laiks: pirmdien, 2013. gada 7. janvārī plkst. 18:00; ilgums kopā ar diskusiju – apmēram pusotra stunda.

“… Valodai funkcionējot, rodas praktiski un teōrētiski uzdevumi valodas kultūrā. Lai tos risinātu, jāpievēršas valodas galvenajām funkcijām un funkcionālas izpētes aspektiem.” […]

Valodas praksē ne vienmēr iespējams viegli nošķirt progresīvo no reakcionārā, nevēlamā. Pamatā ir jāņem princips: valodā vajadzīgs viss, kas atbilst tās sistēmai un struktūrai, stimulē tās attīstību un to bagātina. Nekādā gadījumā literārajā valodā par prīmāro nedrīkst uzskatīt principu, kas nosaka valodas attīstību pirmsliterārajā posmā: tā visi runā, šāda parādība ir izplatīta. Verba forma beŗam pareizi jālieto ar šauro e saknē …” – tā Inta Freimane raksta savā 1993. gadā iznākušajā grāmatā, kuŗas nosaukums: “Valodas kultūra teōrētiskā skatījumā“.

Intas Freimanes uzmanības lokā ir bijusi arī kalkošana un kalki latviešu valodā (citas LVAK sanāksmes temats 2014. g.).

***

LVAK atgādina, ka līdz 2013. gada 15. janvārim varat iesūtīt savus pieteikumus gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptaujā. Iesniedzējiem vēlams ne tikai ievērot katra pieteiktā vārda un izteiciena labskanīgumu un populāritāti, bet arī kommentēt, kādos aspektos tas ir latviešu valodā sistēmiski un funkcionāli iederīgs. Interesantākie pieteikumi tiks pieminēti aptaujas beigās 21. janvārī. Rezultāti: 2012. gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens.

Inta Freimane - "Dažas iezīmes valodas funkcionēšanā" / grāmata "Valodas kultūra teorētiskā skatījumā".